Válság és vállalatok Magyarországon es Európában

BlogMadarász Aladár

 Az MTA KRTK KTI és a Bruegel május 18-án az MTA Székház Kistermében tartotta a 
Still standing: how European firms weathered the crisis 
 
 Kapcsolódó sajtóanyag:
Válság és vállalatok Magyarországon és Európában
A 2008-2009-es gazdasági válság során 15 százalékkal csökkent az ipari termelés az Európai Unióban. A további válságok megelőzése és megfelelő kezelése szempontjából kulcsfontos­ságú a válság okainak és hatásának megértése. A szakpolitikai elemzés[1] ezekre a kérdésekre keres választ a válság európai vállalatokra gyakorolt hatásának vizsgálatával. A tanulmány az EU által támogatott EFIGE kutatási program keretében összeállított egyedülálló adatbázisra támasz­kodik, amely 7 uniós tagállam – Ausztria, Franciaország, Németország, Magyarország­ról, Olaszor­szág, Spanyolország és az Egyesült Királyság – 14.444 vállalatának teljesítményé­ről, külpiaci tevékenységéről és foglalkoztatási döntéseiről tartalmaz információkat.[2] Az adatbázis külön­leges előnye, hogy lehetővé teszi a válságra adott reakciók vállalati szintű összehasonlítását a különböző országok között.
Az eredmények azt mutatják, hogy az összes tagállamot súlyosan érintette a válság, de még a legnagyobb visszaesést elszenvedő országokban és iparágakban is számos vállalat képes volt szinten tartani vagy akár növelni is értékesítését és foglalkoztatását. A válságot sikeresen átvészelő vállalatok jellemzőinek vizsgálata segíthet a későbbi válságok hatékonyabb kezelé­sé­ben és a versenyképesség erősítésében.
A felmérés szerint a vállalatok a termelékenység csökkenése mellett is igyekeztek meg­tartani munkavállalóikat; ennek érdekében jelentősen kisebb mértékben bocsátottak el, mint amek­kora az árbevétel visszaesése volt. Különösen azok a vállalatok tartották meg nagy arányban dolgozóikat, amelyek több magasan képzett és teljes állású dolgozót alkalmaz­tak.
A vállalatok helye a nemzetközi termelési láncban szintén fontos tényezőnek bizonyult. Egy­részt az exportáló vállalatok értékesítése több mint 3 százalékkal nagyobb mértékben esett vissza, mint a csak hazai piacra termelő cégeké, a külkereskedelmi tevékenység ebben az értelemben mélyítette a válság hatását. Másrészt, az import vagy a külföldi leányvállalatok jelen­léte több alkalmazkodási lehetőséget jelentett, és így az ilyen cégek jobban szerepeltek, mint azok, amelyek nem importáltak közvetlenül.
A kutatás összességében azt mutatja, hogy a technológiai, az értéklánc valamint a tulajdonosi szempontból központi cégek – vagyis a leányvállatokkal rendelkező, fogyasztási termékeket gyártó és képzett munkavállalókat alkalmazó vállalatok – könnyebben vészelték át a válságot.
A gazdaságpolitikai reakciókat elemezve kiderül, hogy az állami szerepvállalás is segíthette a vállalatokat, kevésbé esett vissza azoknak a vállalatoknak a foglalkoztatása és árbevétele, amelyek kaptak állami megbízásokat. Ez a hatás azonban erősebb volt az olyan országokban, amelyek a költségvetési kiadások növelésével tudták enyhíteni a válság hatásait.
Magyarországon a többi országhoz képest kisebb különbség mutatható ki az exportáló és a hazai piacra termelő vállalatok között, ami arra utal, hogy alapvetően a hazai kereslet vissza­esésével magyarázható a hazai vállalatok visszaesése, és nem csupán az export­lehető­sé­gek visszaesésén keresztül gyűrűzött be az országba a válság. Az is megfigyelhető, hogy a kül­földi vállalatok leányvállalatai viszonylag sok dolgozót bocsátottak el, aminek az lehet az oka, hogy ezek a vállalatok inkább székhelyükön tartották meg a munkahelyeket.
***
A kutatási jelentést Békés Gábor, Halpern László, Koren Miklós és Muraközy Balázs, az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézete munkatársai készítették.

 
Angol változat:

Gábor Békés –  László Halpern – Miklós Koren – Balázs Muraközy:
Still standing: Global crisis and European firms
18 May 2012
http://www.voxeu.org

 
[2] A részletek angol nyelven érhetők el a http://www.efige.org/ című honlapon.

 • Események

  • KTI szeminárium – Békés Gábor 2019.02.21.

   2019.02.21.
   2019.02.21.
   14:00 - 16:00

   Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.13-14 Békés Gábor, Bisztray Márta: Területi egyensúly – a munkaerőpiac és az ingatlanárak kapcsolata Magyarországon  A dolgozat célja annak felderítése, hogy a területi egyensúlyi modell ...   Részletek »

  • KTI szeminárium – Simonovits András 02.28.

   2019.02.28.
   2019.02.28.
   14:00 - 16:00

   Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.11-12 Simonovits András: Hagymahántás közben: a rugalmas nyugdíjkorhatár modelljei Az öregedő társadalmak nyugdíjgondjainak megoldásában az egyik leghatékonyabb eszköz az átlagos nyugdíjkorhatár (az ún. korcentrum) emelése. Ehhez ...   Részletek »

  • KTI szeminárium – Cseh Ágnes 03.07.

   2019.03.07.
   2019.03.07.
   14:00 - 16:00

   Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.11-12 Cseh Ágnes: Organizing Time Banks: Lessons from Matching Markets társszerzők: T. Andersson, L. Ehlers, and A. Erlanson A time bank is a group of ...   Részletek »

 • Hírek

  • Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet teljesítményéről

   2018.09.12.

   Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet teljesítményéről Az MTA KRTK KTI a RePEc/IDEAS rangsorában, amely a világ közgazdaságtudományi tanszékeit és intézeteit rangsorolja publikációs teljesítményük alapján, ...   Részletek »

  • MTA KRTK állásfoglalás

   2018.06.20.

   Tisztelt Kollégák! Tudományos kutatóként, intézeti vezetőként egész életünkben a kutatói szabadság és felelősség elve vezetett bennünket. Meggyőződésünk, hogy a tudomány csak akkor érhet el ...   Részletek »

  • 2019. február 18.

   2019.02.18.

   Közgazdaságtan a neoliberalizmus után – S. Naidu, D. Rodrik, G. Zucman Economics After Neoliberalism SURESH NAIDU, DANI RODRIK, GABRIEL ZUCMAN Boston Review – February ...   Részletek »

  • 2019. február 11.

   2019.02.11.

   D. McCloskey interjúja – E. Wallach An Interview with Deidre McCloskey, Distinguished Professor Emerita of Economics and of History, UIC Eric Wallach February 10, ...   Részletek »

  • Az MTA KRTK Közalkalmazotti Tanácsának értesítése

   2019.02.10.

   Értesítés 2019. február 6-án az MTA KRTK Közalkalmazotti Tanácsa az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont intézeteinek valamennyi közalkalmazottjára kiterjedő elektronikus szavazást kezdeményezett az ...   Részletek »

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF program biztosítja
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2017. Minden jog fenntartva.