KTI szeminárium sorozat

2018.11.29. - 2018.11.29. 14:00 - 16:00

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K11-12. terem

Az intézet gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai szemináriumsorozata, melynek célja a publikálás előtt álló kutatási eredmények bemutatása és megvitatása.
Programszervező: Reizer Balázs
Következő előadások:

Bencsik Panka, Universitiy of Sussex

Stress on the sidewalk: The mental health costs of close proximity crime

2018. november 29.

MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K11-12. terem
Abstract: Crime is a substantial, negative externality for mental health, but the precise estimation of the size of the effect has been hindered by the lack of availability of regular stress data. In this paper, I apply a smartphone based, daily response panel dataset with over 75,000 responses from 2010 to 2017 in the Thames Valley region of England to estimate the effect of crime on mental wellbeing, specifically momentary stress levels. I connect the daily stress levels for the exact response location with the daily and monthly crime level in the same neighborhood, and find a strong negative impact for a crime event on stress, compared to no crime in the past three days, specifically driven by violent crimes, and crimes that are committed two days before the response. This two-day lag suggests a presence of a mediator of the information–word of mouth or the media. This result holds with extensive controls for neighborhood fixed effects, individual fixed effects, and circumstantial characteristics. My estimations are both temporally and geographically more precise than possible before, estimating at the geographic level of the Output Area (OA), which – with an average of 131 households – is the size of about a single street, less than twentieth of the size of a zip code in the United States. In terms of perceived crime, I scrape multiple news sites, and observe linearly increasing nationwide stress levels in response to articles published on the topic of crime in the domestic news section of The Guardian newspaper the day before the response was given. Overall, the paper is able to estimate the larger society cost of each unique violent crime reported to the police, which can in turn put a better beyond-victim cost calculation on crime fighting.
 
Bíró Anikó, Elek Péter:
Job loss, disability pension and health expenditures
2018. december 13. 
MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K11-12. terem

Abstract:

Using individual level administrative panel data from Hungary between 2003-2011, we analyse the causal effect of job loss on disability pension utilisation on a five-year horizon. We look at individuals being displaced due to a mass layoff, and compare their labour force status to non-laid-off individuals with similar employment and health history, who were chosen with propensity score matching.

According to our estimates from discrete time hazard models, being laid off increases the transition probability to disability retirement by 60–90% (or 1-1.5 %points in 2-4 years). We find greater than average effect among women, the higher educated and those who were in worse health before.

Outpatient, inpatient and pharmaceutical expenditures increase to 3.5-4 times when a laid-off individual takes up disability pension, and decrease slightly afterwards, but do not reach the pre-disability levels. The time pattern of health expenditures around disability retirement is similar to those individuals who were not laid off but still became disabled. Overall, disability retirement of laid-off workers seems to be mostly the consequence of health shocks.

 

Korábbi előadások:

Koren Miklós

Expatriate Managers and Firm Performance

2018. november 8. MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K11-12. terem

Abstract: Better managed firms are more productive. So are foreign owned firms. Using exhaustive administrative data from Hungary 1992–2014, we study the performance of firms led by expatriate managers. Studying more than 2,000 foreign acquisitions, we compare firms that bring in foreign management to those that remain locally managed. Foreign managed firms increase their productivity faster. Larger, more capital intensive and more productive firms are more likely to receive a foreign manager. Owners from distant countries and tax havens are more likely to leave domestic management in place. Our study can help understand the modes of foreign investment and provide a link between foreign ownership and management practices.

Gáspár Attila /CEU/

The public morals – public services tradeoff: Theory and evidence from Sharia regulations in Indonesia

2018. október 18. MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K11-12. terem

Abstract: Campaigning on value-based and highly divisive issues can serve as a cheaper alternative to provision of goods and services, so politicians have an economic incentive to cater to hardliners. A voting model is used to examine this idea, and its predictions are then tested using Indonesian data. About half of the district governments in Indonesia have been experimenting with Sharia-based religious policies since 2000. Their negative impact on government expenditure and services, which is the main prediction of the model, is identified using difference-in-differences and instrumental variables methodologies. The paper also gives a back of the envelope calculation on unobserved welfare effects of Sharia-based policies using ex-post election performance of incumbents.

KTI Szeminárium – 10.04. Hajdu Gergely
KTI szeminárium – 09.27. Kertesi Gábor

Kertesi Gábor

Az intenzív koraszülött-ellátó rendszer kiépítésének hatása a magyarországi csecsemőhalandóság alakulására, 1970-2015

Társszerzők: Hajdu Tamás, Kézdi Gábor, Szabó Miklós (SOTE), Szabó-Morvai Ágnes

Rezümé:

Az előadás az egész országot lefedő intenzív koraszülött-ellátó rendszer kiépítésének hatását vizsgálja a magyarországi csecsemőhalandóság alakulására az 1970 és 2015 közötti csaknem fél évszázadban. A III-as szintű Perinatális Intenzív Centrumok (PIC-III) rendszerének és a koraszülöttmentés országos hálózatának kiépítése az 1970-es évek közepétől a 2010-es évek elejéig az ország különböző nagy-városaiban, eltérő térségekben és időben eltérő ütemben ment végbe. A rendszer kiépülésének térbeli és időbeli heterogenitását alapul véve, a szülő nők lakóhelye és az újonnan megnyíló PIC-III-ak, illetve a koraszülöttmentő hálózatba újonnan bekapcsolt szülészetek közti távolságok mint instrumentumok segítségével, egy kvázi-kísérleti keretben identifikáljuk a rendszer hatását a csecsemőhalandóság csökkenésére. Elemzésünket kutatószobai adathozzáférés keretében, a KSH élveszületési és csecsemőhalandósági regisztereinek egyéni szinten kapcsolt adatain, az 1970 és 2015 közötti évek több mint öt és félmillió egyéni születési rekordján végeztük el.

Eredmények.  Az intenzív koraszülött-ellátó rendszerhez való hozzáférés lehetősége – akár közvetlenül a születés helyén, akár a koraszülöttszállítás révén volt biztosítva ez a lehetőség –  jelentősen javította a túlélési esélyeket az 1990 és 2015 közötti időszakban. Egy nagyon alacsony súlyú (VLBW, 1500 gramm alatti) újszülött egyéves túlélési esélye 16.8 százalékkal volt magasabb akkor, ha olyan városban született, ahol a szülészetről közvetlenül bejuthatott egy PIC-be, illetve 4.7 százalékkal magasabb, ha olyan városban született, ahonnan szükség esetén koraszülöttmentő szállíthatta oda. Az alacsony súlyú (LBW, 2500 gramm alatti) újszülöttek esetében ugyanezek a számadatok 3.8, illetve 0.9 százalék. A magyarországi VLBW és LBW csecsemőhalandósági ráta 2011-2015 között e nélkül a hatások nélkül a ténylegesen megfigyelt érték közel kétszerese lenne. A teljes csecsemőhalandóságra számolva ez azt jelenti, hogy intenzív koraszülött-ellátó rendszer nélkül a 2011 és 2015 közötti évek átlagára ténylegesen mért 4.5 ezrelékes csecsemőhalandósági ráta 8.2 ezrelék lett volna – ami a 2000-es évek elején mért szintnek felel meg –, a meghalt újszülöttek száma pedig évi 328-cal lett volna magasabb (405 helyett 733). Eredményeink a különböző specifikációkra robusztusak.

KTI szeminárium – 09.20. Gadár László

Gadár László –  Abonyi János:

Végzettségek és munkakörök kapcsolatának mérése hálózattudományi módszerekkel (Graph configuration model based evaluation of the education-occupation match)

To study education&occupation matchings we developed a bipartite network model of education to work transition and a graph configuration model based metric. We studied the career paths of 15 thousand Hungarian students based on the integrated database of the National Tax Administration, the National Health Insurance Fund, and the higher education information system of the Hungarian Government. A brief analysis of gender pay gap and the spatial distribution of over-education is presented to demonstrate the background of the research and the resulted open dataset. We highlighted the hierarchical and clustered structure of the career paths based on the multi-resolution analysis of the graph modularity. The results of the cluster analysis can support policymakers to fine-tune the fragmented program structure of higher education.

The details of this research are published in PLOS ONE:

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0192427

All the files and the R code are available at:

https://github.com/abonyilab/Edu_Mine_Graph

2018. szeptember 13. csütörtök 14:00
Kiss Hubert János
Mivel függ össze a kockázati és időpreferencia a magyar társadalomban?
Absztrakt
A TÁRKI Omnibusz felmérésének keretében reprezentatív mintán (ösztönzők használata nélkül) mértük a kockázati és időpreferenciákat és azt vizsgáljuk, hogy milyen életbeli kimenetelekkel korrelálnak. Az időpreferencia két aspektusát, a türelmet és a jelen-torzítottságot is vizsgáljuk. Öt területet tekintünk át: az iskolai végzettséget, a munkaerőpiaci státuszt, a jövedelmet és a vagyont, a pénzügyi döntéseket és a pénzügyi nehézségeket, és végül az egészséget. Reprodukáljuk a nemzetközi irodalom számos eredményét (például a türelem és az iskolai végzettség vagy a jelen-torzítottság és a pénzügyi nehézségek közötti pozitív összefüggések) és találunk új eredményeket is (például a kockázati attitűd erős hatása a jövedelemre). A meglévő irodalomhoz képest gazdag a kontrollváltozók köre, így bemutatjuk, hogy a preferenciák némelyik hatása hogyan tűnik el, ha elég sok mindent figyelembe veszünk.

2018. július 5. csütörtök 14:00

Biao Xiang
/School of Anthropology, University of Oxford/

The changing political economy of migrant evictions in China

Abstract
In the wake of a fire incident that killed 19 migrants in Beijing in November 2017, the municipality government evicted possibly hundreds of thousands migrants, leaving them temporarily homeless. Although migrant evictions had occurred periodically, this round of ousting represents something new. Previous evictions had been a means used by local government to increase land value through cyclical demolition. The removal in 2017 is however associated with the agenda of ending this pattern of accumulation-through-demolition and distancing local government from business. This eviction campaign reveals new contradictions brought about by the radical recentralization of state power that started around 2013. By examining how different social groups reacted to the eviction, this paper also seeks to rethink the notions of justice and power based on people’s lived experiences.

2018. június 14. csütörtök 14:00
Kőrösi Gábor

A bérdiszkrimináció szerkezete

A férfiak és nők bérezése közötti különbség alakulását vizsgálom az 1992-2016-os időszakra a bértarifa adatok felhasználásával. Ezalatt a 25 év alatt nem csak a nőkkel szembeni diszkrimináció mértéke változott meg jelentősen, de annak összetevői, szerkezete is. Ezt a változást követem végig, A változásban kiemelt szerepe volt a 2000-01-es minimálbér-emelésnek, de persze a válság szerepe sem lényegtelen.

2018. június 7. csütörtök 14:00
Horn Dániel
Kísérletek egy középiskolában

A rendhagyó szemináriumi előadás keretében a résztvevők a most kialakulóban lévő MTA KRTK kísérleti laboratórium működésébe kaphatnak betekintést. A szeminárium elején a résztvevők egy olyan kísérletnek a rövidített változatát játszhatják le a KRTK laboratóriumának számítógépein, amelyet egy budapesti középiskolában végeztünk el 2018 márciusában 8., 9. és 11. évfolyamos tanulókkal. A szeminárium második felében a középiskolai kísérletből nyert előzetes eredményeket mutatjuk be. A kutatásunk legfőbb kérdése, hogy hogyan függenek össze a tanulók idő-, kockázati-, társas, és versengési preferenciái az iskolai eredményeikkel.

2018. május 31. csütörtök 14:00
Molnár GyörgyHavas Attila
Marginalizáció, társadalmi innováció és szociális mikrohitelezés

Az előadás egy szociális mikrohitel program példáján keresztül a marginalizált, sőt a társadalomból kirekesztődött emberek helyzetének javítását célzó társadalmi innováció sajátosságait vizsgálja. A marginalizálódott helyzet újratermelődésének folyamatát az intézmények, a társadalmi kapcsolatok és az értelmezési keretek kölcsönös egymásra hatásának bemutatásával írjuk le, rávilágítva, hogy a marginalizáció újratermelődésének komplex jellege komplex beavatkozást igényel, ami az intézményrendszerbe történő beavatkozáson kívül a társadalmi kapcsolatokra és az értelmezési keretekre is hat, s ezen túlmenően a képessé tevés (empowerment) és képesség-fejlesztés is elengedhetetlen eleme. Elméleti, gyakorlati és szakpolitikai következtetéseket is megfogalmazunk. Az utóbbiak közül kiemeljük, hogy átváltás lehet például a beavatkozással érintett csoportok pontos elérése és a közösségek közötti kapcsolatok erősítése; a közvetlen segítségnyújtás mértéke és a rövid távú empowerment hatás; valamint az innovációval érintettek marginalizáltságának mértéke és a beavatkozás költségei között.

2018. május 24. csütörtök 14:00

Koen Declerq (KU Leuven)
Gender differences in applying for STEM programs in higher education: evidence from a policy shift in Hungary (with Júlia Varga)

Abstract
We study how admission policies differently affect enrollment decisions of men and women and how these policies can increase enrollment of women in STEM programs. We apply our analysis to Hungary, where 44% of men and only 11% of women preferred a STEM program in their first year in higher education. We investigate how a policy reform that limited access to subsidized non-STEM programs, differently affected application decisions of men and women. We find that the reform reduced the number of students applying to higher education, and especially discouraged participation of women. After the reform, more men and women applied to STEM programs or non-subsidized non-STEM programs in which they have to pay tuition fees. This latter effect is more larger for women. We proceed by estimating a structural model to analyze how the responsiveness to admission probabilities in application decisions differs between men and women, and find that women are more sensitive to admission probabilities. We estimate the model on a sample before the policy reform and externally validate the model on the cohort affected by the reform. Finally, we use the model to simulate the impact of alternative admission policies on enrollment in STEM programs.

2018. május 14. hétfő 11:30

Reizer Balázs
Gender Difference in skill content of jobs
/habilitációs előadás/

Absztrakt
More than half of the gender wage gap can be attributed to differences in wages within occupation. Using the PIAAC survey, we show that women do less skill intensive tasks than men even within the same occupations. The gap in skill intensity cannot be explained by differential firm characteristics nor differences in cognitive skills. Instead, we show that skill intensity gap at the workplace is explained by the time spent in home production and the skill usage in leisure time. These empirical findings are consistent with a self-fulfilling equilibrium where statistical discrimination of firms causes gender differentials in skill use at the workplace and in leisure time at the same time.

2018. május 7. hétfő 9 óra

Bíró Anikó
Labour market consequences of motherhood timing: a bounding estimation with imperfect instrument and selectivity
/habilitációs előadás/

Abstract:

We analyse the causal effects of the timing of first birth on female labour market outcomes. Uncovering these effects helps us understand how motherhood timing has contributed to reductions in gender gaps in pay and participation. We use pregnancy loss as a source of partially exogenous variation in first birth timing. We use detailed health insurance and social security administrative data from Austria to document and address two potential sources of bias when using the pregnancy loss instrument: pregnancy loss has negative mental health effects, and there is positive selection into observed motherhood following a loss. We pursue an identification approach that takes account of and corrects for both biases. We find that uncorrected estimates for the effect of delayed motherhood on female earnings, experience and daily wages are likely too large. Still, we estimate positive and relatively large returns to delay. We therefore consider possible mechanisms for such effects.

2018. május 3. csütörtök 14:00

Giovanna D’Inverno / IMT School for Advanced Studies Lucca/

The effect of additional resources for disadvantaged students: Evidence from a conditional efficiency model /Authors: Kristof De Witte, Mike Smet, Giovanna D’Inverno/

Abstract:

Social inequality is rapidly increasing in many countries over time. Growing disparities in educational and lifelong learning opportunities prevent individuals from reaching their full potential and their personal satisfaction in school and, more broadly, in life. To reduce the impact of socio-economically disadvantaged backgrounds on educational achievement, many programs and policies have been promoted across countries. Among them, the Flemish Community of Belgium offers an interesting setting given the inequality level experienced by its educational system. Specifically, the Flemish Ministry of Education enacted a program to provide additional funding to schools with a significant proportion of disadvantaged students. The school eligibility for these additional resources depends on an exogenous cut-off set by law.We exploit this information to evaluate the effect of additional school funding for disadvantaged students on educational outcomes by using a conditional efficiency analysis. Particular attention is devoted to the impact of socio-economic student background variables and the direction of their influence on student achievement. The empirical analysis relies on administrative data on students in secondary education in the Flemish Community of Belgium.

2018. április 26. csütörtök 14:00

Mihályi Péter
A 2. és 3. Orbán kormány visszaállamosításai

2018. április 23. hétfő 14:00

Égert Balázs /OECD/
Regulation, institutions and productivity: New macroeconomic evidence from OECD countries

Empirical research on the drivers of multi-factor productivity (MFP) is abundant at the firm- and industry level but surprisingly little research has been conducted on the determinants of MFP at the macroeconomic level. In this paper, we seek to understand the drivers of country-level MFP with a special emphasis on product and labour market policies and the quality of institutions. For a panel of OECD countries, we find that anticompetitive product market regulations are associated with lower MFP levels and that higher innovation intensity and greater openness go in tandem with higher MFP. We also find that the impact of product market regulations on MFP may depend on the level of labour market regulations. Better institutions, a more business friendly environment and lower barriers to trade and investment amplify the positive impact of R&D spending on MFP. Finally, we also show that cross-country MFP variations can be explained to a considerable extent by cross-country variation in labour market regulations, barriers to trade and investment and institutions (including corruption).

2018. április 19. csütörtök 14:00

Zawadowski Ádám / CEU /
The Tragedy of Complexity

This paper presents an equilibrium theory of product complexity. Complex products generate higher potential surplus, but require more attention from consumers. Because consumer attention is limited and a common resource across products, an attention externality arises: Sellers distort the complexity of their own products to divert attention from other products. In contrast to the classic tragedy of the commons, this externality can lead to too much or too little complexity. Paradoxically, increases in information processing capacity that relax the consumer’s attention constraint can make it more likely that products are overly complex compared with the social optimum.

2018. április 12. csütörtök 14:30

Beszélgetés Kornai Jánossal a KTI 1990 előtti történetéről – befejező alkalom

Háttéranyagok:

Kornai János: A gondolat erejével
Rendhagyó önéletrajz
Osiris, 2005

Simonovits András

2016. szeptember 8-án a KTI szemináriumán elhangzott Ötven év a KTI-ben” című előadásának gépelt változata

EGY DÉLUTÁN KORNAIVAL – Beszélgetés a Gondolat erejével című könyvről a Közgazdaságtudományi Intézetben
Összeállította: Laki Mihály
MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2006.

A könyv az MTA KRTK könyvtárában megtalálható.

 

 

2018. április 5. csütörtök du. 2 óra

Kátay Gábor
Currency Matching and Carry Trade by Non-Financial Corporations

 

2018. március 29. csütörtök du. 2 óra

Lőrincz László és Kiss Károly Miklós
A munkaerőáramlás hatása az iparágon belüli termelékenységkülönbségekre: empirikus eredmények és egy ágens alapú modell

Abstract

Why are productivity differences maintained between firms in the same industry? Labor mobility is a means of knowledge spillovers between firms, and is particularly intense between firms of the same industry. Therefore we examine how the intensity and structure of labor mobility between firms is associated with the productivity dispersion of industries. We use econometric analysis of the Hungarian administrative and firm data in 2003-2011 on labor mobility and productivity dispersion in the first part of the paper. In the second part we present an agent-based model of labor mobility, and analyze the simulated results for better understanding the mechanisms driving the examined relationship. We find in both analyses that labor mobility itself is not sufficient to decrease productivity differences, but a dense network of mobility involving the firms is necessary. We also analyze the role of modularity of this network, and did not find its expected impact.

 

2018. március 22. csütörtök du. 2 óra

Beszélgetés Kornai Jánossal a KTI 1990 előtti történetéről – első rész

Háttéranyagok:

Kornai János: A gondolat erejével
Rendhagyó önéletrajz

Osiris, 2005

Simonovits András
2016. szeptember 8-án a KTI szemináriumán elhangzott Ötven év a KTI-ben” című előadásának gépelt változata

EGY DÉLUTÁN KORNAIVAL – Beszélgetés a Gondolat erejével című könyvről a Közgazdaságtudományi Intézetben
Összeállította: Laki Mihály
MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2006.

A könyv az MTA KRTK könyvtárában megtalálható.

 

2018. március 19. hétfő du. 2 óra
Darvas Zsolt /Bruegel/: Institutional investors and home bias in financial investments
/Zsolt Darvas and Dirk Schoenmaker/ – February 2018

Abstract

Integrated capital markets facilitate risk sharing across countries. Lower
home bias in financial investments is an indicator of risk sharing.

We highlight that existing indicators of equity home bias in the
literature suffer from incomplete coverage because they consider only
listed equities. We also consider unlisted equites and show that equity
home bias is much higher than previous studies perceived. We also analyse
home bias in debt securities holdings, and euro-area bias. We conclude
that European Union membership may foster financial integration and reduce
information barriers, which sometimes limit cross-country diversification.

We calculate home bias indicators for the aggregate of the euro area as if
the euro area was a single country and report remarkable similarity
between the euro area and the United States in terms of equity home bias,
while there is a higher level of debt home bias in the United States than
in the euro area as a whole.

We develop a new pension fund foreign investment restrictions index to
control for the impact of prudential regulations on the ability of
institutional investors to diversify geographically across borders.

Our panel regression estimates for 25 advanced and emerging countries in
2001-14 provide strong support for the hypothesis that the larger the
assets managed by institutional investors (defined as pension funds,
insurance companies and investment funds), the smaller the home bias and
thereby the greater the scope for risk sharing.

 

 

2018. március 8. csütörtök du. 2 óra
Krekó Judit /CEU/

A tanulmány a  rehabilitációs hozzájárulás a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására és a vállalatok viselkedésére gyakorolt hatását vizsgálja. A hazai vállalatoknak, amennyiben a megváltozott munkaképességűek aránya nem éri el az  átlagos állományi létszám 5 %-át, egy bizonyos mérethatár felett rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük, amelynek mértéke 2010-ben drasztikusan megemelkedett.
 Az elemzés elsődleges módszere a regressziós diszkontinuitás. A becslések a 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó vállalati szintű adatokon alapulnak, amelyek forrása a társasági adóbevallásokat tartalmazó NAV adatbázis. Az eredmények azt mutatják, hogy a szabályozás érdemben növeli a vállalatok hajlandóságát a megváltozott munkaképességűek alkalmazására, ugyanakkor a kvóta közel 70 %-a a hozzájárulás emelés után is betöltetlen maradt. A  regionális különbségek elemzése arra utal, hogy a megváltozott munkaképességűek alacsony effektív munkakínálata, és a megváltozott munkaképességűek alkalmazásának (érzékelt)  költségei érdemben hátráltatják  a magasabb foglalkoztatási szint elérését.

2018. március 1. csütörtök du. 2 óra
Simonovits András
Rossz és jó elemi nyugdíjmodellek

Eleminek tekintek egy modellt, amelyet ha tovább egyszerűsítünk, akkor a probléma elveszti az érdekességét. Jónak/rossznak nevezek egy modellt, ha segít/gátol a vizsgált jelenség megértésében. Az előadásban négy elemi nyugdíjmodellt ismertetek: egy rosszat és három jót. a) Feldstein (1985) két abszurd feltevésre támaszkodva „igazolta”, hogy a társadalmilag optimális tb-nyugdíjrendszer kicsi, gyakran 0. b) A Nők40 rendszert stilizálva explicite meghatározható a nyugdíjba vonulási életkor és a szolgálati idő közti korrelációs együttható, és a keletkező jövedelem-újraelosztás. c) Értéktartó nyugdíj-megállapítás esetén az átmenetileg gyors reálbér-emelkedés csökkenti az átlagnyugdíjak helyettesítési arányát, de hosszabb távon visszaáll a rend. d) Mivel a nagyobb keresetű dolgozók várhatóan hosszabb időt töltenek nyugdíjban, az ún. keresetarányos nyugdíjrendszert degresszívé kell tenni (például alapnyugdíjnak kell helyet teremteni), hogy a rendszer méltányos maradjon.
Irodalom
Czeglédi, T.–Simonovits, A.,–Tir, M.–Szabó, E.: A nyugdíjba vonulási  szabályok hatása: nyertesek és vesztesek, Közgazdasági Szemle, 63 (2016), 1261–1288. o.
Simonovits, A.: A nyugdíjtól függő halandóság és a nyugdíjkiadások hosszú távú előrebecslése, Statisztika Szemle, 95:4 (2017), 423–431. o.
Simonovits, A.: Hogyan értékelte alá a tb-nyugdíj optimális szintjét Feldstein [1985]? Közgazdasági Szemle 65 (2018), 66–73.

 

2018. február 22. csütörtök du. 2 óra
Vitezslav Titl
/Katholieke Universiteit Leuven, Department of Economic/
Political Donations and the Allocation of Public Procurement Contracts
Online appendix

2018. február 15. csütörtök du. 2 óra
Kónya István
Válság, termelékenység, növekedés
Absztrakt:
A globális pénzügyi válság óta a magyar felzárkózás Németországhoz megrekedt, különösen ha a munkatermelékenységet tekintjük. A tanulmányban két alternatív magyarázatot vizsgálunk egy egyszerű neoklasszikus növekedési modell segítségével. Az egyik magyarázat szerint a válság előtti eladósodás, majd az ezt korrigáló mérlegalkalmazkodás lassította tartósan a magyar növekedést (“pénzügyi sokk”). A másik magyarázat a gazdasági szereplők növekedési kilátásainak romlását okolja, amit megközelítésünkben a teljes tényezőtermelékenység várt növekedésével mérünk (“növekedési sokk”). A tanulmányban megmutatjuk, hogy (i) a megfelelően kalibrált modell jól magyarázza a magyar GDP és komponenseinek elmúlt 15 évét, (ii) a válság alatti viselkedés megértéséhez mind a pénzügyi, mind a növekedési sokkra szükség van, (iii) a munkatermelékenység tartósan lassú növekedését a pénzügyi sokk nem magyarázza.

2018. február 8. csütörtök du. 2 óra
Tóth István János
Versenyerősség, társadalmi veszteségek és a 25 millió forintos értékhatár rejtélye.
Magyar közbeszerzések empirikus elemzése 2009-2016

Abstract:
In this paper, we present evidence on some unwanted and unexpected effects of the regulation of thresholds in Hungarian public procurement. The change of Hungarian Public Procurement Law in 2011 (Act no. CVIII. of 2011.) established a new procedure type with low transparency which can be used only below certain threshold (25 million forints). This law provides the issuers with the opportunity to choose between the new procedure type and the open procedure. This policy was not based on any impact assessment study. In the analysis, we use the data of 138.743 Hungarian public tenders in the period of 2009-2016. First, we test the price distortion using the Benford law with first two-digit test and then we analyse the relationships amongst price distortion and several indicators of intensity of competition and corruption risks. To test these links, we use net contract values. We calculated the direct social loss for every tender and we checked the impact of price distortion on the weight of social losses as well. The results confirm the phenomenon of price distortion related to the threshold of 25 million HUF in service sector during 2011-2015. The threshold created a good opportunity for issuers and winners to avoid open public procurement. The results also confirm that this distortive behaviour of issuers and winners occurs with lower intensity of competition and higher level of corruption risks. Consequently, the weight of direct social losses is significantly higher in tenders with net contract value directly below the threshold analysed than in other tenders. Accordingly we point out the negative social effect of the new regulation of 2011. Finally our results underline the importance of ex ante and ex post impact assessment studies in the economic policy decisions.


2018. február 1. csütörtök du. 2 óra
Király Júlia
Monetáris politikai döntések a 2008. októberi likviditási válságot megelőzően

 

2018. január 11. csütörtök du. 2 óra
Elek Péter
The closer the better: does better access to outpatient care prevent hospitalization?
/Péter Elek – Tamás Molnár – Balázs Váradi/

In 2010-2012 new outpatient service locations were established in poor Hungarian microregions. We exploit this quasi-experiment to estimate the extent of substitution between outpatient and inpatient care. Fixed-effects Poisson models on individual-level panel data for years 2008-2015 show that the number of outpatient visits increased by 19% and the number of inpatient stays decreased by 1.6% as a result, driven by a marked reduction of potentially avoidable hospitalization (PAH) (5%). In our dynamic specification, PAH effects occur in the year after the treatment, whereas non-PAH only decreases with a multi-year lag. The instrumental variable estimates suggest that a unit increase in outpatient care expenditures produces a 0.6 unit decrease in inpatient care expenditures. Our results (1) strengthen the claim that bringing outpatient care closer to a previously underserved population yields considerable health benefits, and (2) suggest that there is a strong substitution element between outpatient and inpatient care.

 

2017. december 14. csütörtök du. 2 óra
Bisztray Márta
Jönnek majd a baráti vállalatok? FDI hálózati hatások Közép-Európában

2017. november 30. csütörtök du. 2 óra
Szell Michael
Exploring quantitatively sharing benefits and inequalities in urban transportation

We introduce the notion of shareability network, which allows us to model the collective benefits of sharing rides as a function of passenger inconvenience, and to efficiently compute optimal sharing strategies on massive datasets. We first apply this framework to a dataset of millions of taxi trips taken in New York City, showing that with increasing but still relatively low passenger discomfort, cumulative trip length can be cut by 40% or more. This benefit comes with reductions in service cost, emissions, and with split fares, hinting toward a wide passenger acceptance of such a shared service. Shareability as a function of trip density saturates fast, suggesting effectiveness of the taxi sharing system also in cities with much sparser taxi fleets or when willingness to share is low. Applying the same framework to a diverse set of world cities, we find that a natural rescaling collapses all shareability curves onto a single, universal curve. We explain this scaling law theoretically with a simple model that predicts the potential for ride sharing in any city, using a few basic urban quantities and no adjustable parameters. Accurate extrapolations of this type will help planners, transportation companies, and society at large to shape a sustainable path for urban growth. Finally, we present “What the Street!?” (whatthestreet.moovellab.com), an online platform for the interactive exploration of city-wide mobility spaces. The aim of What the Street!? is to facilitate the intuitive exploration of (wasted) mobility space in cities, exploring to which extent space is distributed unevenly between different modes of transportation. We demonstrate how this data visualization of re-ordered city spaces can effectively inform relevant stakeholders and the public about large-scale reductions of parking spaces in future scenarios of wide-spread car-sharing.

2017. november 27. hétfő du. 2 óra
Lovász Anna
Nemek közötti eltérések a teljesítményben és a környezeti tényezők hatása a szubjektív visszajelzések szerepe online kísérletek alapján
/habilitációs előadás/

2017. november 20. hétfő du. 2 óra
Lengyel Balázs
Munkavállalók mobilitása, kapcsolathálózataik és a régiók termelékenysége
/habilitációs előadás/

2017. november 16. csütörtök du. 2 óra – Új helyszín! MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. földszinti nagy előadóterem
Kőszegi Botond /CEU/
Browsing versus Studying Offers

2017. november 9. csütörtök du. 2 óra
Sebestyén Tamás /Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar/
Aggregált ingadozás és koncentrált keresleti sokkok
Létezik-e célzott támadás a makroökonómiában?

2017. október 19. csütörtök du. 2 óra
Biró Péter

Vesecsereprogramok Európában

Absztrakt: Amennyiben egy vesebetegnek van egy lehetséges élődonorja, de az immunológiai szempontból nem kompatibilis vele, akkor több országban lehetősége van arra, hogy szervezett keretek közt elcserélje a donorját egy vele kompatibilis donorra. A cseréket központilag koordináló párosító alkalmazásokat közgazdászok, számítástudósok és transzplantációs szakemberek egyaránt szervezik és kutatják. Az előadásban összefoglaljuk az Európában működő vesecsereprogramok főbb jellemzőit, amelyet egy erre a célra létrejött COST Action keretében elemeztünk az idei évben. Kitérünk az Európában formálódó nemzetközi együttműködésekre, és a hazai program bevezetésének lehetőségére.

2017. szeptember 28. csütörtök du. 2 óra
Gyöngyösi Győző /CEU, MNB/
Financial Crisis, Creditor-Debtor Conflict and Political Extremism (Emil Verner-rel közös) – angol nyelvű előadás

Absztrakt: This paper studies the effect of the 2008 financial crisis on the vote share of the populist far-right. We use a natural experiment from Hungary where we exploit spatial differences in the prevalence of foreign currency borrowing of households. The unexpected and large depreciation of the domestic currency increased the debt burden of households borrowing in foreign currencies but not of the households borrowing in local currency. We show using zip code level data that the household debt shock significantly affected political preferences. A 10 percent rise in indebtedness increased the vote share of the far-right by 2 percentage points which explains one fourth of the increase. Labor market shocks, immigration and foreign currency debtors’ naiveté do not account for this increase. We present suggestive evidence that the rising popularity of the far-right is driven by their taking sides with the debtors against the creditors by promoting policies to help households with foreign currency loans and not general anger with the establishment.

2017. szeptember 21. csütörtök du. 2 óra
Sziklai Balázs
Választókörzetek kialakítása Európában és a tengerentúlon 

2017. szeptember 14. csütörtök du. 2 óra
Laki Mihály
Vihar után. Dohánytermék piaci fejlemények 2014-2017

2017. augusztus 31. csütörtök du. 2 óra
Darvas Zsolt
Some are more equal than others: new estimates of global and regional income inequality

május 25. csütörtök du. 2 óra
Kőrösi Gábor
Válságban a hatékony piac

május 18. csütörtök 14 óra
Dániel Horn
Human capital effects of kindergarten and school enrollment timing (Ágnes Szabó-Morvai, Dániel Horn, Anna Lovász, Kristof De Witte)

We provide new evidence on the process of early childhood skill formation by examining the effects of both kindergarten and school entry age on the cognitive and non-cognitive skill development of children. Previous literature suggests that individually, earlier entry into kindergarten, a longer time spent in kindergarten, and later enrollment into school may all have a positive effect on children’s human capital. It is important to note that kindergarten enrollment age, years spent in kindergarten, and school enrollment age are perfectly interrelated and hence their effects cannot be separated. We can, however, learn more about the role of each factor by estimating the joint effect of each pairing of these factors. Using the National Assessment of Basic Competencies – which covers full cohorts of Hungarian children in grades 6, 8, and 10 between 2009 and 2015 – we estimate the joint effect of kindergarten enrollment age and years spent in kindergarten, as well as the joint effect of years spent in kindergarten and school enrollment age on cognitive outcomes (test scores) and non-cognitive measures. In order to cure endogeneity problems, we use an instrumental variables approach, utilizing birthdate-related enrollment cutoff rules. The results show that both of these joint effects are important, but the second is much larger: increasing the years spent in kindergarten by postponing school enrollment seems to be more beneficial than doing so by bringing kindergarten enrollment forward. Effect sizes are around 0.05 and 0.3 standard deviations in standardized test scores in the 6th grade. We also show that these effects are declining with age, and that they are partially driven by increased non-cognitive skills such as locus of control and motivation.

április 27. csütörtök 14 óra
Balázs Reizer

Frontloading the Unemployment Benefit: An Empirical Assessment

április 20. csütörtök 14 óra
Baksa Dániel
Kamatprémium és gazdasági növekedés: a Visegrád országok

április 6. csütörtök 14 óra
Andrea Weber /Vienna University of Economics and Business, CEPR and IZA Bonn/
The Effects of the Early Retirement Age on Retirement Decisions

március 30. csütörtök 14 óra
Simonovits András 
Csebisev algebrai egyenlőtlensége és két nyugdíjgazdasági alkalmazása

Absztrakt: Csebisev algebrai egyenlőtlensége két n-elemű pozitív és szigorúan növekvő (csökkenő) sorozatra vonatkozik, ahol n>1: a két sorozat elemeinek páronkénti szorzatának átlaga nagyobb (kisebb), mint a két átlag szorzata. Ez az egyenlőtlenség valószínűség-számítási nyelven a következő alakot ölti: két azonos (ellentétesen) rendezett sorozat közti korreláció pozitív (negatív). Ennek az elemi egyenlőtlenségnek két nyugdíjgazdasági alkalmazását mutatjuk be, amelyek a heterogenitás fontosságára hívják fel a figyelmet. 1. Ha egy nyugdíjrendszerben a nagyobb nyugdíjat élvezők tovább élnek, akkor az átlagos halandósággal számoló nyugdíjmodell alábecsüli a nyugdíjkiadásokat. 2. Különböző mértékben töredezett munkapályák hatását vizsgáljuk két nyugdíjrendszerben. a) Ha mindenkinek addig kell dolgoznia,  amíg a nyugdíjba töltött ideje le nem csökken a szolgálati ideje felére, akkor a nyugdíjba vonulási kor és a szolgálati idő hossza közti korreláció negatív. b) Ha az éves nyugdíj a nyugdíjazásig befizetett járulék és a hátralévő élettartam hányadosa (eszmei számla), akkor a nyugdíjba vonulási kor és a szolgálati idő hossza közti korreláció pozitív. Elméleti eredményeinket empirikus adatokkal igazoljuk. Az előadás megértéséhez középiskolás ismeretekre van szükség.

március 16. csütörtök 14 óra
Fritz Schiltz
Do parents respond to school inspection reports?
A quasi-experimental study.

Abstract
School inspection reports provide transparency in the market for schools. It allows consumers (parents and pupils) to (re)consider school choice more objectively. We exploit the fact that school inspectorates selects schools randomly – enforced by law – for a detailed assessment of school quality. Unfavorable outcomes of the inspection induce reputation effects, which might trigger a lower demand for the school. This paper contributes to the growing literature on school information and parental choice. We find that parental demand for schools is strongly affected by shocks in transparency, following the publication of, especially positive, school inspection reports. Also, these responses vary with the school’s location and socio-economic composition. Flanders makes a unique educational setting for a quasi-experimental approach since no central examinations are performed. As a result, school inspection reports are the sole source of school quality information parents can rely on. The randomness in school selection by inspectorates combined with the absence of other accountability tools results in a truly exogenous shock in transparency allowing causal inference.

március 2. csütörtök 14 óra
Holtzer Péter
Egy kvázi-önkéntes (auto-enrolment) nyugdíj-megtakarítási rendszer magyarországi bevezetési lehetőségeiről

Az előadás alapját a szerző “Simonovits 70 – Társadalom- és természettudományi írások” című kötetben tavaly megjelent cikke képezi, ami ITT olvaható.

február 23. csütörtök 14 óra
Joris Ghysels /TIER, Maastricht University, the Netherlands /
The effect of summer schools on grade retention in Dutch secondary education:
A regression discontinuity approach

Abstract
This paper evaluates the effectiveness of summer schools as an instrument to reduce grade retention in Dutch secondary education. A summer school is an intensive remedial teaching intervention during regular holiday periods intended to avert grade retention. They are built on the literature suggesting high social and individual costs of grade retention and they focus on students with only few learning problems for whom a short, intensive intervention is assumed to be helpful. A summer school lasts between one and two weeks and focuses at one to three subjects.
We use school rules regarding grade retention as assignment variables in a fuzzy regression discontinuity design on a large dataset of students (N= 30,174 with 1,855 participants of summer schools). We evaluate whether participation in the summer school effectively reduces a students’ likelihood of repeating a grade and whether they obtain adequate marks in the following schoolyear. We find evidence that summer schools reduce grade retention, but we find no effects on later marks. These findings cast doubt on the longer term effectiveness of this policy intervention in its current form.

február 9. csütörtök 14 óra
Laki Mihály
Két történet: a gyógyszertárak piaca 2010 után – Esettanulmány

Absztrakt: A cikkben a szerző a gazdasági szabályozás két eseményét vizsgálta a gyógyszertárak piacán. Egy befolyásos szakmai szervezet javaslatainak beemelése a kormány programjába és a gyógyszerek iránti belföldi kereslet visszafogása egyaránt a FIDESZ–KDNP-kormánynak a 2010-es választások után néhány hónappal hozott, a patikapiac szereplőinek viselkedését és erőviszonyait jelentősen befolyásoló és módosító döntései. Az új kormány a nagykereskedelmi és termelővállalatok növekvő piaci részesedését a gyógyszerészek (akik a helyi társadalom fontos véleményformálói) tulajdoni hányadának kötelező emelésével kívánta csökkenteni. A tulajdoni hányad növelését több, a költségvetés számára többletkiadással járó vagy bevételeit csökkentő kedvezmény szolgálta. Az ország nemzetközi megítélése szempontjából kedvezőtlen költségvetési hiánynövekedést a kiadások visszafogásával megakadályozni igyekvő kormány jelentősen csökkentette a gyógyszerkassza kiadásait is. Ez a döntés rontotta a gyógyszertárak piaci helyzetét, várakozásait, tulajdonszerzési terveit és esélyeit. A többségi gyógyszerésztulajdon megteremtésének programja azonban nem bukott el, csak késett. Amikor az egészségügy intézményeinek nyomására fokozatosan felpuhult a gyógyszerkassza költségvetési korlátja, a javuló piaci helyzetbe került és újabb tulajdonszerzési kedvezményekben részesülő gyógyszerészek vállalják a többségi tulajdon kockázatait.

január 26. csütörtök 14 óra
Kristof De Witte
Strategic Public Policy, Migration and Sorting around Population Thresholds

Abstract: We analyse whether, when and how local office-holders respond to the economic incentives embedded in exogenously imposed population thresholds leading to an increased number and/or remuneration of local office-holders. Using data from all 589 Belgian municipalities over the period 1977-2014, local politicians are found to influence population growth through policy measures aimed at stimulating net in-migration when approaching important population thresholds. We provide evidence that tax rate reductions and housing policy decisions (i.e., granting additional building permits early in the election cycle to maximise population growth just before the ‘deadline’ to surpass a population threshold) act as key mechanisms. These shifts in public policies are only observed when the incumbent mayor expects to benefit from crossing the population threshold.

január 19. csütörtök 14 óra
Bakó Tamás
Az erőforrás-allokáció szerepe a politikai átmenetekben

Absztrakt: Az elmúlt másfél évtizedben számos modell született a politikai átmenetek magyarázatára. E modellek jelentős részében az átmenet legfőbb hajtóereje az egyenlőtlenség, és ezzel szoros kapcsolatban a redisztribúció iránti igény. Az előadásom első részében rövid, kritikai áttekintést adok az előbb említett modellekből, majd esettanulmányokon keresztül egy olyan alternatív magyarázatot adok diktatórikus rezsimek demokratizálódására, melyben a jövedelmek újraelosztása mellet az erőforrások-allokációja, és ezzel összhangban az elitcsere is jelentős szerepet játszik. Végül az esettanulmányok alapján feltárt mechanizmusokat egy játékelméleti modell keretében is bemutatom, ami lehetőséget ad bizonyos komparatív statikai vizsgálatok elvégzésére is.

 • Események

  • International Conference on Education Economics

   2018.11.21.
   2018.11.23.
   09:00 - 15:00

   Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. Venue The event is hosted by the Center for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, within the new Research Building ...   Részletek »

  • KTI szeminárium sorozat

   2018.11.29.
   2018.11.29.
   14:00 - 16:00

   Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K11-12. terem Az intézet gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai szemináriumsorozata, melynek célja a publikálás előtt álló kutatási eredmények bemutatása és megvitatása. Programszervező: Reizer Balázs Következő előadások: Bencsik Panka, Universitiy ...   Részletek »

  • KTI szeminárium – 11/29 Bencsik Panka

   2018.11.29.
   2018.11.29.
   14:00 - 16:00

   Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.11-12 Bencsik Panka, Universitiy of Sussex Stress on the sidewalk: The mental health costs of close proximity crime   Crime is a substantial, negative externality ...   Részletek »

  • KTI szeminárium – 12.13. Bíró Anikó

   2018.12.13.
   2018.12.13.
   14:00 - 16:00

   Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.11-12 Bíró Anikó, Elek Péter: Job loss, disability pension and health expenditures Abstract: Using individual level administrative panel data from Hungary between 2003-2011, we analyse the ...   Részletek »

 • Hírek

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF program biztosítja
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2017. Minden jog fenntartva.