KTI szemináriumok

2018.03.29. - 2018.03.29. 14:00 - 16:00

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K13.

Következő előadások

2018. március 29. csütörtök du. 2 óra

Lőrincz László és Kiss Károly Miklós
A munkaerőáramlás hatása az iparágon belüli termelékenységkülönbségekre: empirikus eredmények és egy ágens alapú modell

Abstract

Why are productivity differences maintained between firms in the same industry? Labor mobility is a means of knowledge spillovers between firms, and is particularly intense between firms of the same industry. Therefore we examine how the intensity and structure of labor mobility between firms is associated with the productivity dispersion of industries. We use econometric analysis of the Hungarian administrative and firm data in 2003-2011 on labor mobility and productivity dispersion in the first part of the paper. In the second part we present an agent-based model of labor mobility, and analyze the simulated results for better understanding the mechanisms driving the examined relationship. We find in both analyses that labor mobility itself is not sufficient to decrease productivity differences, but a dense network of mobility involving the firms is necessary. We also analyze the role of modularity of this network, and did not find its expected impact.

2018. április 5. csütörtök du. 2 óra

Kátay Gábor
Currency Matching and Carry Trade by Non-Financial Corporations

Korábbi előadások

2018. március 22. csütörtök du. 2 óra

Beszélgetés Kornai Jánossal a KTI 1990 előtti történetéről.

Háttéranyagok:

Kornai János: A gondolat erejével
Rendhagyó önéletrajz
Osiris, 2005

Simonovits András
2016. szeptember 8-án a KTI szemináriumán elhangzott Ötven év a KTI-ben” című előadásának gépelt változata

EGY DÉLUTÁN KORNAIVAL – Beszélgetés a Gondolat erejével című könyvről a Közgazdaságtudományi Intézetben
Összeállította: Laki Mihály
MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2006.

A könyv az MTA KRTK könyvtárában megtalálható.

 

 

 

2018. március 19. hétfő du. 2 óra
Darvas Zsolt /Bruegel/: Institutional investors and home bias in financial investments
/Zsolt Darvas and Dirk Schoenmaker/ – February 2018

Abstract

Integrated capital markets facilitate risk sharing across countries. Lower
home bias in financial investments is an indicator of risk sharing.

We highlight that existing indicators of equity home bias in the
literature suffer from incomplete coverage because they consider only
listed equities. We also consider unlisted equites and show that equity
home bias is much higher than previous studies perceived. We also analyse
home bias in debt securities holdings, and euro-area bias. We conclude
that European Union membership may foster financial integration and reduce
information barriers, which sometimes limit cross-country diversification.

We calculate home bias indicators for the aggregate of the euro area as if
the euro area was a single country and report remarkable similarity
between the euro area and the United States in terms of equity home bias,
while there is a higher level of debt home bias in the United States than
in the euro area as a whole.

We develop a new pension fund foreign investment restrictions index to
control for the impact of prudential regulations on the ability of
institutional investors to diversify geographically across borders.

Our panel regression estimates for 25 advanced and emerging countries in
2001-14 provide strong support for the hypothesis that the larger the
assets managed by institutional investors (defined as pension funds,
insurance companies and investment funds), the smaller the home bias and
thereby the greater the scope for risk sharing.

 

 

2018. március 8. csütörtök du. 2 óra
Krekó Judit /CEU/

A tanulmány a  rehabilitációs hozzájárulás a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására és a vállalatok viselkedésére gyakorolt hatását vizsgálja. A hazai vállalatoknak, amennyiben a megváltozott munkaképességűek aránya nem éri el az  átlagos állományi létszám 5 %-át, egy bizonyos mérethatár felett rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük, amelynek mértéke 2010-ben drasztikusan megemelkedett.
 Az elemzés elsődleges módszere a regressziós diszkontinuitás. A becslések a 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó vállalati szintű adatokon alapulnak, amelyek forrása a társasági adóbevallásokat tartalmazó NAV adatbázis. Az eredmények azt mutatják, hogy a szabályozás érdemben növeli a vállalatok hajlandóságát a megváltozott munkaképességűek alkalmazására, ugyanakkor a kvóta közel 70 %-a a hozzájárulás emelés után is betöltetlen maradt. A  regionális különbségek elemzése arra utal, hogy a megváltozott munkaképességűek alacsony effektív munkakínálata, és a megváltozott munkaképességűek alkalmazásának (érzékelt)  költségei érdemben hátráltatják  a magasabb foglalkoztatási szint elérését.

2018. március 1. csütörtök du. 2 óra
Simonovits András
Rossz és jó elemi nyugdíjmodellek

Eleminek tekintek egy modellt, amelyet ha tovább egyszerűsítünk, akkor a probléma elveszti az érdekességét. Jónak/rossznak nevezek egy modellt, ha segít/gátol a vizsgált jelenség megértésében. Az előadásban négy elemi nyugdíjmodellt ismertetek: egy rosszat és három jót. a) Feldstein (1985) két abszurd feltevésre támaszkodva „igazolta”, hogy a társadalmilag optimális tb-nyugdíjrendszer kicsi, gyakran 0. b) A Nők40 rendszert stilizálva explicite meghatározható a nyugdíjba vonulási életkor és a szolgálati idő közti korrelációs együttható, és a keletkező jövedelem-újraelosztás. c) Értéktartó nyugdíj-megállapítás esetén az átmenetileg gyors reálbér-emelkedés csökkenti az átlagnyugdíjak helyettesítési arányát, de hosszabb távon visszaáll a rend. d) Mivel a nagyobb keresetű dolgozók várhatóan hosszabb időt töltenek nyugdíjban, az ún. keresetarányos nyugdíjrendszert degresszívé kell tenni (például alapnyugdíjnak kell helyet teremteni), hogy a rendszer méltányos maradjon.
Irodalom
Czeglédi, T.–Simonovits, A.,–Tir, M.–Szabó, E.: A nyugdíjba vonulási  szabályok hatása: nyertesek és vesztesek, Közgazdasági Szemle, 63 (2016), 1261–1288. o.
Simonovits, A.: A nyugdíjtól függő halandóság és a nyugdíjkiadások hosszú távú előrebecslése, Statisztika Szemle, 95:4 (2017), 423–431. o.
Simonovits, A.: Hogyan értékelte alá a tb-nyugdíj optimális szintjét Feldstein [1985]? Közgazdasági Szemle 65 (2018), 66–73.

 

2018. február 22. csütörtök du. 2 óra
Vitezslav Titl
/Katholieke Universiteit Leuven, Department of Economic/
Political Donations and the Allocation of Public Procurement Contracts
Online appendix

2018. február 15. csütörtök du. 2 óra
Kónya István
Válság, termelékenység, növekedés
Absztrakt:
A globális pénzügyi válság óta a magyar felzárkózás Németországhoz megrekedt, különösen ha a munkatermelékenységet tekintjük. A tanulmányban két alternatív magyarázatot vizsgálunk egy egyszerű neoklasszikus növekedési modell segítségével. Az egyik magyarázat szerint a válság előtti eladósodás, majd az ezt korrigáló mérlegalkalmazkodás lassította tartósan a magyar növekedést (“pénzügyi sokk”). A másik magyarázat a gazdasági szereplők növekedési kilátásainak romlását okolja, amit megközelítésünkben a teljes tényezőtermelékenység várt növekedésével mérünk (“növekedési sokk”). A tanulmányban megmutatjuk, hogy (i) a megfelelően kalibrált modell jól magyarázza a magyar GDP és komponenseinek elmúlt 15 évét, (ii) a válság alatti viselkedés megértéséhez mind a pénzügyi, mind a növekedési sokkra szükség van, (iii) a munkatermelékenység tartósan lassú növekedését a pénzügyi sokk nem magyarázza.

2018. február 8. csütörtök du. 2 óra
Tóth István János
Versenyerősség, társadalmi veszteségek és a 25 millió forintos értékhatár rejtélye.
Magyar közbeszerzések empirikus elemzése 2009-2016

Abstract:
In this paper, we present evidence on some unwanted and unexpected effects of the regulation of thresholds in Hungarian public procurement. The change of Hungarian Public Procurement Law in 2011 (Act no. CVIII. of 2011.) established a new procedure type with low transparency which can be used only below certain threshold (25 million forints). This law provides the issuers with the opportunity to choose between the new procedure type and the open procedure. This policy was not based on any impact assessment study. In the analysis, we use the data of 138.743 Hungarian public tenders in the period of 2009-2016. First, we test the price distortion using the Benford law with first two-digit test and then we analyse the relationships amongst price distortion and several indicators of intensity of competition and corruption risks. To test these links, we use net contract values. We calculated the direct social loss for every tender and we checked the impact of price distortion on the weight of social losses as well. The results confirm the phenomenon of price distortion related to the threshold of 25 million HUF in service sector during 2011-2015. The threshold created a good opportunity for issuers and winners to avoid open public procurement. The results also confirm that this distortive behaviour of issuers and winners occurs with lower intensity of competition and higher level of corruption risks. Consequently, the weight of direct social losses is significantly higher in tenders with net contract value directly below the threshold analysed than in other tenders. Accordingly we point out the negative social effect of the new regulation of 2011. Finally our results underline the importance of ex ante and ex post impact assessment studies in the economic policy decisions.


2018. február 1. csütörtök du. 2 óra
Király Júlia
Monetáris politikai döntések a 2008. októberi likviditási válságot megelőzően

 

2018. január 11. csütörtök du. 2 óra
Elek Péter
The closer the better: does better access to outpatient care prevent hospitalization?
/Péter Elek – Tamás Molnár – Balázs Váradi/

In 2010-2012 new outpatient service locations were established in poor Hungarian microregions. We exploit this quasi-experiment to estimate the extent of substitution between outpatient and inpatient care. Fixed-effects Poisson models on individual-level panel data for years 2008-2015 show that the number of outpatient visits increased by 19% and the number of inpatient stays decreased by 1.6% as a result, driven by a marked reduction of potentially avoidable hospitalization (PAH) (5%). In our dynamic specification, PAH effects occur in the year after the treatment, whereas non-PAH only decreases with a multi-year lag. The instrumental variable estimates suggest that a unit increase in outpatient care expenditures produces a 0.6 unit decrease in inpatient care expenditures. Our results (1) strengthen the claim that bringing outpatient care closer to a previously underserved population yields considerable health benefits, and (2) suggest that there is a strong substitution element between outpatient and inpatient care.

 

2017. december 14. csütörtök du. 2 óra
Bisztray Márta
Jönnek majd a baráti vállalatok? FDI hálózati hatások Közép-Európában

2017. november 30. csütörtök du. 2 óra
Szell Michael
Exploring quantitatively sharing benefits and inequalities in urban transportation

We introduce the notion of shareability network, which allows us to model the collective benefits of sharing rides as a function of passenger inconvenience, and to efficiently compute optimal sharing strategies on massive datasets. We first apply this framework to a dataset of millions of taxi trips taken in New York City, showing that with increasing but still relatively low passenger discomfort, cumulative trip length can be cut by 40% or more. This benefit comes with reductions in service cost, emissions, and with split fares, hinting toward a wide passenger acceptance of such a shared service. Shareability as a function of trip density saturates fast, suggesting effectiveness of the taxi sharing system also in cities with much sparser taxi fleets or when willingness to share is low. Applying the same framework to a diverse set of world cities, we find that a natural rescaling collapses all shareability curves onto a single, universal curve. We explain this scaling law theoretically with a simple model that predicts the potential for ride sharing in any city, using a few basic urban quantities and no adjustable parameters. Accurate extrapolations of this type will help planners, transportation companies, and society at large to shape a sustainable path for urban growth. Finally, we present “What the Street!?” (whatthestreet.moovellab.com), an online platform for the interactive exploration of city-wide mobility spaces. The aim of What the Street!? is to facilitate the intuitive exploration of (wasted) mobility space in cities, exploring to which extent space is distributed unevenly between different modes of transportation. We demonstrate how this data visualization of re-ordered city spaces can effectively inform relevant stakeholders and the public about large-scale reductions of parking spaces in future scenarios of wide-spread car-sharing.

2017. november 27. hétfő du. 2 óra
Lovász Anna
Nemek közötti eltérések a teljesítményben és a környezeti tényezők hatása a szubjektív visszajelzések szerepe online kísérletek alapján
/habilitációs előadás/

2017. november 20. hétfő du. 2 óra
Lengyel Balázs
Munkavállalók mobilitása, kapcsolathálózataik és a régiók termelékenysége
/habilitációs előadás/

2017. november 16. csütörtök du. 2 óra – Új helyszín! MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. földszinti nagy előadóterem
Kőszegi Botond /CEU/
Browsing versus Studying Offers

2017. november 9. csütörtök du. 2 óra
Sebestyén Tamás /Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar/
Aggregált ingadozás és koncentrált keresleti sokkok
Létezik-e célzott támadás a makroökonómiában?

2017. október 19. csütörtök du. 2 óra
Biró Péter

Vesecsereprogramok Európában

Absztrakt: Amennyiben egy vesebetegnek van egy lehetséges élődonorja, de az immunológiai szempontból nem kompatibilis vele, akkor több országban lehetősége van arra, hogy szervezett keretek közt elcserélje a donorját egy vele kompatibilis donorra. A cseréket központilag koordináló párosító alkalmazásokat közgazdászok, számítástudósok és transzplantációs szakemberek egyaránt szervezik és kutatják. Az előadásban összefoglaljuk az Európában működő vesecsereprogramok főbb jellemzőit, amelyet egy erre a célra létrejött COST Action keretében elemeztünk az idei évben. Kitérünk az Európában formálódó nemzetközi együttműködésekre, és a hazai program bevezetésének lehetőségére.

2017. szeptember 28. csütörtök du. 2 óra
Gyöngyösi Győző /CEU, MNB/
Financial Crisis, Creditor-Debtor Conflict and Political Extremism (Emil Verner-rel közös) – angol nyelvű előadás

Absztrakt: This paper studies the effect of the 2008 financial crisis on the vote share of the populist far-right. We use a natural experiment from Hungary where we exploit spatial differences in the prevalence of foreign currency borrowing of households. The unexpected and large depreciation of the domestic currency increased the debt burden of households borrowing in foreign currencies but not of the households borrowing in local currency. We show using zip code level data that the household debt shock significantly affected political preferences. A 10 percent rise in indebtedness increased the vote share of the far-right by 2 percentage points which explains one fourth of the increase. Labor market shocks, immigration and foreign currency debtors’ naiveté do not account for this increase. We present suggestive evidence that the rising popularity of the far-right is driven by their taking sides with the debtors against the creditors by promoting policies to help households with foreign currency loans and not general anger with the establishment.

2017. szeptember 21. csütörtök du. 2 óra
Sziklai Balázs
Választókörzetek kialakítása Európában és a tengerentúlon 

2017. szeptember 14. csütörtök du. 2 óra
Laki Mihály
Vihar után. Dohánytermék piaci fejlemények 2014-2017

2017. augusztus 31. csütörtök du. 2 óra
Darvas Zsolt
Some are more equal than others: new estimates of global and regional income inequality

május 25. csütörtök du. 2 óra
Kőrösi Gábor
Válságban a hatékony piac

május 18. csütörtök 14 óra
Dániel Horn
Human capital effects of kindergarten and school enrollment timing (Ágnes Szabó-Morvai, Dániel Horn, Anna Lovász, Kristof De Witte)

We provide new evidence on the process of early childhood skill formation by examining the effects of both kindergarten and school entry age on the cognitive and non-cognitive skill development of children. Previous literature suggests that individually, earlier entry into kindergarten, a longer time spent in kindergarten, and later enrollment into school may all have a positive effect on children’s human capital. It is important to note that kindergarten enrollment age, years spent in kindergarten, and school enrollment age are perfectly interrelated and hence their effects cannot be separated. We can, however, learn more about the role of each factor by estimating the joint effect of each pairing of these factors. Using the National Assessment of Basic Competencies – which covers full cohorts of Hungarian children in grades 6, 8, and 10 between 2009 and 2015 – we estimate the joint effect of kindergarten enrollment age and years spent in kindergarten, as well as the joint effect of years spent in kindergarten and school enrollment age on cognitive outcomes (test scores) and non-cognitive measures. In order to cure endogeneity problems, we use an instrumental variables approach, utilizing birthdate-related enrollment cutoff rules. The results show that both of these joint effects are important, but the second is much larger: increasing the years spent in kindergarten by postponing school enrollment seems to be more beneficial than doing so by bringing kindergarten enrollment forward. Effect sizes are around 0.05 and 0.3 standard deviations in standardized test scores in the 6th grade. We also show that these effects are declining with age, and that they are partially driven by increased non-cognitive skills such as locus of control and motivation.

április 27. csütörtök 14 óra
Balázs Reizer

Frontloading the Unemployment Benefit: An Empirical Assessment

április 20. csütörtök 14 óra
Baksa Dániel
Kamatprémium és gazdasági növekedés: a Visegrád országok

április 6. csütörtök 14 óra
Andrea Weber /Vienna University of Economics and Business, CEPR and IZA Bonn/
The Effects of the Early Retirement Age on Retirement Decisions

március 30. csütörtök 14 óra
Simonovits András 
Csebisev algebrai egyenlőtlensége és két nyugdíjgazdasági alkalmazása

Absztrakt: Csebisev algebrai egyenlőtlensége két n-elemű pozitív és szigorúan növekvő (csökkenő) sorozatra vonatkozik, ahol n>1: a két sorozat elemeinek páronkénti szorzatának átlaga nagyobb (kisebb), mint a két átlag szorzata. Ez az egyenlőtlenség valószínűség-számítási nyelven a következő alakot ölti: két azonos (ellentétesen) rendezett sorozat közti korreláció pozitív (negatív). Ennek az elemi egyenlőtlenségnek két nyugdíjgazdasági alkalmazását mutatjuk be, amelyek a heterogenitás fontosságára hívják fel a figyelmet. 1. Ha egy nyugdíjrendszerben a nagyobb nyugdíjat élvezők tovább élnek, akkor az átlagos halandósággal számoló nyugdíjmodell alábecsüli a nyugdíjkiadásokat. 2. Különböző mértékben töredezett munkapályák hatását vizsgáljuk két nyugdíjrendszerben. a) Ha mindenkinek addig kell dolgoznia,  amíg a nyugdíjba töltött ideje le nem csökken a szolgálati ideje felére, akkor a nyugdíjba vonulási kor és a szolgálati idő hossza közti korreláció negatív. b) Ha az éves nyugdíj a nyugdíjazásig befizetett járulék és a hátralévő élettartam hányadosa (eszmei számla), akkor a nyugdíjba vonulási kor és a szolgálati idő hossza közti korreláció pozitív. Elméleti eredményeinket empirikus adatokkal igazoljuk. Az előadás megértéséhez középiskolás ismeretekre van szükség.

március 16. csütörtök 14 óra
Fritz Schiltz
Do parents respond to school inspection reports?
A quasi-experimental study.

Abstract
School inspection reports provide transparency in the market for schools. It allows consumers (parents and pupils) to (re)consider school choice more objectively. We exploit the fact that school inspectorates selects schools randomly – enforced by law – for a detailed assessment of school quality. Unfavorable outcomes of the inspection induce reputation effects, which might trigger a lower demand for the school. This paper contributes to the growing literature on school information and parental choice. We find that parental demand for schools is strongly affected by shocks in transparency, following the publication of, especially positive, school inspection reports. Also, these responses vary with the school’s location and socio-economic composition. Flanders makes a unique educational setting for a quasi-experimental approach since no central examinations are performed. As a result, school inspection reports are the sole source of school quality information parents can rely on. The randomness in school selection by inspectorates combined with the absence of other accountability tools results in a truly exogenous shock in transparency allowing causal inference.

március 2. csütörtök 14 óra
Holtzer Péter
Egy kvázi-önkéntes (auto-enrolment) nyugdíj-megtakarítási rendszer magyarországi bevezetési lehetőségeiről

Az előadás alapját a szerző “Simonovits 70 – Társadalom- és természettudományi írások” című kötetben tavaly megjelent cikke képezi, ami ITT olvaható.

február 23. csütörtök 14 óra
Joris Ghysels /TIER, Maastricht University, the Netherlands /
The effect of summer schools on grade retention in Dutch secondary education:
A regression discontinuity approach

Abstract
This paper evaluates the effectiveness of summer schools as an instrument to reduce grade retention in Dutch secondary education. A summer school is an intensive remedial teaching intervention during regular holiday periods intended to avert grade retention. They are built on the literature suggesting high social and individual costs of grade retention and they focus on students with only few learning problems for whom a short, intensive intervention is assumed to be helpful. A summer school lasts between one and two weeks and focuses at one to three subjects.
We use school rules regarding grade retention as assignment variables in a fuzzy regression discontinuity design on a large dataset of students (N= 30,174 with 1,855 participants of summer schools). We evaluate whether participation in the summer school effectively reduces a students’ likelihood of repeating a grade and whether they obtain adequate marks in the following schoolyear. We find evidence that summer schools reduce grade retention, but we find no effects on later marks. These findings cast doubt on the longer term effectiveness of this policy intervention in its current form.

február 9. csütörtök 14 óra
Laki Mihály
Két történet: a gyógyszertárak piaca 2010 után – Esettanulmány

Absztrakt: A cikkben a szerző a gazdasági szabályozás két eseményét vizsgálta a gyógyszertárak piacán. Egy befolyásos szakmai szervezet javaslatainak beemelése a kormány programjába és a gyógyszerek iránti belföldi kereslet visszafogása egyaránt a FIDESZ–KDNP-kormánynak a 2010-es választások után néhány hónappal hozott, a patikapiac szereplőinek viselkedését és erőviszonyait jelentősen befolyásoló és módosító döntései. Az új kormány a nagykereskedelmi és termelővállalatok növekvő piaci részesedését a gyógyszerészek (akik a helyi társadalom fontos véleményformálói) tulajdoni hányadának kötelező emelésével kívánta csökkenteni. A tulajdoni hányad növelését több, a költségvetés számára többletkiadással járó vagy bevételeit csökkentő kedvezmény szolgálta. Az ország nemzetközi megítélése szempontjából kedvezőtlen költségvetési hiánynövekedést a kiadások visszafogásával megakadályozni igyekvő kormány jelentősen csökkentette a gyógyszerkassza kiadásait is. Ez a döntés rontotta a gyógyszertárak piaci helyzetét, várakozásait, tulajdonszerzési terveit és esélyeit. A többségi gyógyszerésztulajdon megteremtésének programja azonban nem bukott el, csak késett. Amikor az egészségügy intézményeinek nyomására fokozatosan felpuhult a gyógyszerkassza költségvetési korlátja, a javuló piaci helyzetbe került és újabb tulajdonszerzési kedvezményekben részesülő gyógyszerészek vállalják a többségi tulajdon kockázatait.

január 26. csütörtök 14 óra
Kristof De Witte
Strategic Public Policy, Migration and Sorting around Population Thresholds

Abstract: We analyse whether, when and how local office-holders respond to the economic incentives embedded in exogenously imposed population thresholds leading to an increased number and/or remuneration of local office-holders. Using data from all 589 Belgian municipalities over the period 1977-2014, local politicians are found to influence population growth through policy measures aimed at stimulating net in-migration when approaching important population thresholds. We provide evidence that tax rate reductions and housing policy decisions (i.e., granting additional building permits early in the election cycle to maximise population growth just before the ‘deadline’ to surpass a population threshold) act as key mechanisms. These shifts in public policies are only observed when the incumbent mayor expects to benefit from crossing the population threshold.

január 19. csütörtök 14 óra
Bakó Tamás
Az erőforrás-allokáció szerepe a politikai átmenetekben

Absztrakt: Az elmúlt másfél évtizedben számos modell született a politikai átmenetek magyarázatára. E modellek jelentős részében az átmenet legfőbb hajtóereje az egyenlőtlenség, és ezzel szoros kapcsolatban a redisztribúció iránti igény. Az előadásom első részében rövid, kritikai áttekintést adok az előbb említett modellekből, majd esettanulmányokon keresztül egy olyan alternatív magyarázatot adok diktatórikus rezsimek demokratizálódására, melyben a jövedelmek újraelosztása mellet az erőforrások-allokációja, és ezzel összhangban az elitcsere is jelentős szerepet játszik. Végül az esettanulmányok alapján feltárt mechanizmusokat egy játékelméleti modell keretében is bemutatom, ami lehetőséget ad bizonyos komparatív statikai vizsgálatok elvégzésére is.

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF program biztosítja
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2017. Minden jog fenntartva.