Piac-vállalatelméleti és ágazati/vállalati empirikus kutatások

Kutatócsoport-vezető

Kutatók

Közreműködők

Kutatási terület leírása

Az általános kutatási cél az egyes piacok, ágazatok, iparágak szerveződésének, a piaci szereplők magatartásának vizsgálata. Az elemzés középpontjában két piaci szereplő áll: a vállalat és a piaccal, ágazattal összefüggő közpolitikát, szakpolitikát megfogalmazó és érvényesítő állam. A kutatások a vállalatok irányításában, finanszírozásában, tulajdonosi viszonyaiban, méretében (horizontális és vertikális összeolvadások és szétválások), tevékenységi körében (innováció, a vállalaton belül, illetve az azon kívül végzett tevékenységek elkülönülése) bekövetkező változások okait próbálják meghatározni. A gazdasági viselkedés mintáit feltárni igyekvő megközelítések között elméleti és empirikus kutatások egyaránt szerepelnek.

Egyéb adatok

Kiíró: Interreg Danube Transnational Programme
Időtartam: 2017-2019
A projekt koordinátora: ZSI, Zentrum für Soziale Innovation, Ausztria
Intézeti témavezető: Havas Attila
A projekt leírása

A társadalmi innovációk gazdasági terének megteremtése
Creating Economic Space for Social Innovation
Kiíró: EU 7. K+F Keretprogram
Időtartam: 2014-2018
Projektvezető: Havas Attila


Verseny és piaci erő a magyar villamosenergia-piac szabályozó energia piacán
Kiíró: NKFIH
Időtartam: 2015-2018
Projektvezető: Paizs László


SANDERA – The Future Impact of Security and Defence Policies on the European Research Area
Kiíró: EU FP7
Időtartam: 2009-2010
Intézeti témavezető: Havas Attila


 AEGIS – Advancing Knowledge – Intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-Being in Europe
Kiíró: EU FP7
Időtartam: 2008-2011
Intézeti témavezető: Havas Attila


 Competition in Excise Taxes among EU Countries and its Policy Implication – an Empirical Investigation
Kiíró: CERGE EI
Időtartam: 2009
Intézeti témavezető: Paizs László


 10 évvel később: magyar nagyvállalkozások az Európai Unióban
Kiíró: OTKA
Időtartam: 2009-2012
Intézeti témavezető: Laki Mihály


Liberalizáció a hálózatos szolgáltatások piacán (Nemzetközi tendenciák, hazai gyakorlat)
Témavezető: Valentiny Pál, intézeti résztvevő: Paizs László, Vince Péter
OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok), 2009-2011


A magyar üzemanyagpiac árképzési és versenymodelljének vizsgálata
Témavezető: Csorba Gergely, intézeti résztvevők: Békés Gábor, Koltay Gábor
OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok), 2008-2011


A magyar kockázati- és magántőke-ágazat forrásellátása nemzetközi összehasonlításban
Témavezető: Karsai Judit
OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok), 2007-2010


 4 Updates of Country Profile, Participate in Workshops
Kiíró: ERAWATCH
Időtartam: 2007-2009
Intézeti témavezető: Havas Attila
 


A viselkedési közgazdaságtan (behavioural economics) eredményeinek felhasználhatósága a fogyasztói döntéshozatal vizsgálatában
Témavezető: Koltay Gábor, Vincze János
Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ, 2008


A fix-mobil helyettesítés vizsgálatának lehetséges módszerei
Témavezető: Valentiny Pál, intézeti résztvevő: Muraközy Balázs
Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ, 2008


Verseny és Szabályozás 2008 című tanulmánykötet elkészítése
Témavezető: Valentiny Pál
Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ, 2008


How much does your environment matter? Estimating demand with consumption externalities
Témavezető: Koltay Gábor
CERGE-EI/GDN, 2008


Study on the trends in European public and private investments in ICT R&D (REDICT)
Témavezető: Valentiny Pál, intézeti résztvevők: Major Iván, Muraközy Balázs
ETEPS (European Techno-Economic Policy Support Network), 2005-2008
Kapcsolódó anyagok


Pénzügyi adósnyilvántartó rendszerek a világban, Európában és Magyarországon
Témavezető: Major Iván
Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja, 2007
Kapcsolódó anyagok


Verseny és Szabályozás 2007 című tanulmánykötet elkészítése
Témavezető: Valentiny Pál
Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ, 2007
Kapcsolódó anyagok


Az új technológia-orientált vállalkozások innovációs tevékenységének támogatása állami eszközökkel: legjobb gyakorlatok azonosítása, hazai empirikus elemzés és javaslatok a döntéshozók számára
Témavezető: Karsai Judit; partner intézmények: FIKUK, Szegedi Tudományegyetem,
Pécsi Tudományegyetem
NKTH Jedlik Ányos program, 2006-2007


A termék és szolgáltatás piacok átalakulása 1989 után
(Transformation of product and service markets after 1989)
Témavezető: Laki Mihály
OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok), 2006-2007


TrendChart on Innovation
Témavezető: Havas Attila
EU-6 Intrasoft, 2005-2007
Kapcsolódó anyagok


Információs aszimmetria, vállalati tudás, piaci szerkezet és gazdasági teljesítmény
Kelet-Közép Európában
(Information asymmetry, corporate knowledge, market structure and economic performance in CEE countries)
Témavezető: Major Iván
OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok), 2005-2007


Mi igazolja a szabályozást? A szabályozás és hatásai (Why regulate? The impacts of regulation)
Témavezető: Valentiny Pál, intézeti résztvevők: Paizs László, Vince Péter
OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok), 2005-2007


A versenyképes integrálódás az Európai Kutatási Térségbe
(Competitive integration to the European Research Area)
Témavezető: Vince Péter, intézeti résztvevők: Laki Mihály, Sass Magdolna
NKFP (Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program), 2004-2007


Identification of spatially relevant aspects of the information society
Témavezető: Fazekas Károly, intézeti résztvevő: Valentiny Pál, Németh Nándor
ESPON (European Spatial Planning Observation Network) 1.2.3 project, 2005-2007
Kapcsolódó anyagok


Ágazati innovációs és termelési rendszerek egy nyitott, átalakuló gazdaságban:
A járműipar, az elektronika és a távközlési berendezésgyártás esete Magyarországon
(Sectoral Systems of Innovation and Production in an Open Transition Economy:
The case of the Hungarian automotive, electronics and telecom equipment industries)
Témavezető: Havas Attila
OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok), 2004-2007


Private sector R&D in the new Member States
Témavezető: Havas Attila
ETEPS (European Techno-Economic Policy Support Network), 2005-2006
Kapcsolódó anyagok


Information sharing among banks
Témavezető: Major Iván
NSF – MTA – OTKA (National Science Foundation – Magyar Tudományos Akadémia – Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok), 2004-2006

 • Események

  • „Munkaerőpiaci Tükör – 2017 Közelkép: Nők a munkaerőpiacon” könyvbemutató

   2018.12.17.
   2018.12.17.
   10:00 - 12:00

   Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza K.0.11-12-es előadó MEGHÍVÓ Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézete és az MTA Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottsága tisztelettel meghívja Önt a „Munkaerőpiaci Tükör – 2017 Közelkép: Nők ...   Részletek »

  • Halpern László MTA doktori értekezésének nyilvános védése

   2018.12.18.
   2018.12.18.
   14:00 - 16:00

   Helyszín: MTA Székház Nagyterme (1051 Bp., V., Széchenyi István tér 9.) Az MTA Doktori Tanácsa meghívja Önt HALPERN LÁSZLÓ MTA doktora címre benyújtott „A makro- és mikroszintű hatékonyság és versenyképesség egyes kérdései” című értekezésének 2018. december ...   Részletek »

  • KTI szeminárium – 01.10. Telegdy Álmos

   2019.01.10.
   2019.01.10.
   14:00 - 16:00

   Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.13-14 Cím: Placebó vagy teljesítményfokozó? Az Európai Unió vállalati támogatásainak hatásai a cégek viselkedésére   Szerzők: Muraközy Balázs, MTA KRTK KTI Telegdy Álmos, Magyar Nemzeti ...   Részletek »

 • Hírek

  • Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet teljesítményéről

   2018.09.12.

   Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet teljesítményéről Az MTA KRTK KTI a RePEc/IDEAS rangsorában, amely a világ közgazdaságtudományi tanszékeit és intézeteit rangsorolja publikációs teljesítményük alapján, ...   Részletek »

  • MTA KRTK állásfoglalás

   2018.06.20.

   Tisztelt Kollégák! Tudományos kutatóként, intézeti vezetőként egész életünkben a kutatói szabadság és felelősség elve vezetett bennünket. Meggyőződésünk, hogy a tudomány csak akkor érhet el ...   Részletek »

  • 2018. december 14.

   2018.12.14.

   Többet dolgozni kevesebbért – D. Andolfatto Working More for Less David Andolfatto Thursday, December 6, 2018 – https://andolfatto.blogspot.com/ A gender-különbözőség makroökonómiai előnyei – C. ...   Részletek »

  • Ajánló – Agrárgazdaságok technikai hatékonysága

   2018.12.14.

   Agrárgazdaságok technikai hatékonysága. Baráth Lajos, a KTI tudományos munkatársa, Fertő Imre, a KTI igazgatója és tudományos tanácsadója és Stefan Bojnec, a szlovén Universe na Primorkam professzora az Agricultural ...   Részletek »

  • Munkaerőpiaci tükör, 2017 – ismertető a KRTK Absztraktban

   2018.12.13.

   Munkaerőpiaci tükör, 2017. Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete 18 éve indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy területét részletesen ...   Részletek »

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF program biztosítja
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2017. Minden jog fenntartva.