Relatedness

Magyarországi iparágak kinyilvánított közelségi és szakértelmi közelségi kapcsolathálói

A számítás módjának leírása megtalálható:

 • Lőrincz László – Kiss Károly Miklós – Elekes Zoltán – Csáfordi Zsolt – Lengyel Balázs (2018): Az iparágak közti hasonlóság mérésének hálózati módszerei és relevanciájuk a gazdaságfejlesztésben.
  • 1. fejezet: A szakértelmi közelségi módszer
  • 2. fejezet: Kinyilvánított technológiai közelség módszer

Az adatok oktatási és kutatási célra szabadon használhatók a fenti cikk forrásként való feltüntetésével.

Adatleírás:

RR.csv

 • A kinyilvánított technológiai közelség értékei Magyarországra négyjegyű TEÁOR 2008 iparágpárok között, 2003-2012.
 • Változók:
  • nace_from, nace_to: négyjegyű TEÁOR 2008 iparágak. Csak az ipari szektor (05-35 ágazatok)
  • RR2003 … RR2012 az adott évre számított kinyilvánított technológiai közelség érték
  • mean_RR: a technológiai közelség átlagos értéke (az egyes évek egyszerű számtani átlaga)

SR_yearly.csv

 • Adatok frissítve 2018.12.04
 • A szakértelmi közelség értékei Magyarországra négyjegyű TEÁOR 2008 iparágpárok között, 2004-2011, évente, szakképzett dolgozók mobilitása alapján.
 • Irányítatlan hálózat
 • Változók:
  • Source08, Target08: négyjegyű TEÁOR 2008 iparágak, összes ágazat
  • SR az adott évre számított szakértelmi közelség érték
  • lab_flo_ind: munkaerő-áramlás a két ágazat között

SR_avg.csv

 • Adatok frissítve 2018.12.04
 • A szakértelmi közelség értékei Magyarországra négyjegyű TEÁOR 2008 iparágpárok között, 2004-2011 aggregált adatok, szakképzett dolgozók mobilitása alapján.
 • Irányítatlan hálózat
 • Változók:
  • Source08, Target08: négyjegyű TEÁOR 2008 iparágak, összes ágazat
  • SRpool_segm123: szakértelmi közelség a két iparág között a 2004-2011 közötti időszakban átlagosan. Az érték nem az egyes évek értékeinek számtani átlaga, hanem a számítás során használt

képlet a teljes időszak összegzett munkaerőáramlási adatai alapján lett számítva.

Az adatok forrása:

A kinyilvánított technológiai közelség adatait a Központi Statisztikai Hivatal kutatószobájában hozzáférhető „ipari termelés és értékesítés” adatok alapján számítottuk.

A szakértelmi közelség adatokat az MTA KRTK Adatbankájának „Államigazgatási Adatgyűjtés” összekapcsolt adatbázisának felhasználásával számítottuk.

Revealed Relatedness and Skill-Relatedness networks of Hungary

Description of the methodology used for the calculations can be found

 • for Skill-Relatedness:

Csáfordi, Z., Lőrincz, L., Lengyel, B., & Kiss, K. M. (2016). Productivity spillovers through labor flows. Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2016. 35 p. (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP-2016/10.)

 • for Revealed Relatedness:

Csáfordi, Z., Lőrincz, L., Lengyel, B., & Kiss, K. M. (forthcoming). Productivity spillovers through labor flows:  productivity gap, multinational experience and industry relatedness

The Jornal of Technology Transferpp 1–36

The matrices are free to be used for education and research purposes upon referring to the above sources.

Description of the files:

RR.csv

 • Revealed relatedness measures between pairs of 4-digit NACE Rev.2 industries in Hungary for the period of 2003-2012
 • Variables:
  • nace_from, nace_to: 4-digit NACE Rev.2 industries. Only the industrial sectors (NACE: 05-35)
  • RR2003 … RR2012 Revealed relatedness values for the respective year
  • mean_RR: Average value of the Revealed relatedness measure (simple arithmetic average over the years)

SR_yearly.csv

 • updated on 04/12/18
 • Skill-relatedness measures between pairs of 4-digit NACE Rev.2 industries in Hungary for the period of 2004-2011 on yearly bases, based on labor mobility of skilled workers
 • undirected network
 • Variables:
  • Source08, Target08: 4-digit NACE Rev.2 industries, all sectors
  • lab_flo_ind: Labor flow between the industries
  • SR Skill-relatedness values for the respective year

SR_avg.csv

 • updated on 04/12/18
 • Skill-relatedness measures between pairs of 4-digit NACE Rev.2 industries in Hungary. Pooled values for the period of 2004-2011, based on mobility of skilled labor.
 • undirected network
 • Variables:
  • Source08, Target08: 4-digit NACE Rev.2 industries, all sectors
  • SRpool_segm123: Skill-relatedness values, pooled for the period of 2004-2012. The values are not the arithmetic averages of the yearly values, but the formula

is calculated from the total labor flows of the 2004-2012 period.

Data used for the calculations:

The Revealed Relatedness measures are used form the Hungarian Prodcom database, using the research room of the Central Statistical Office of Hungary.

The Skill-relatedness measures were calculated using the „Hungarian administrative data integration database” of the Databank of the Centre for Regional and Economic Studies, Hungarian Academy of Sciences.


 

 • Események

  • KTI szeminárium – Békés Gábor 2019.02.21.

   2019.02.21.
   2019.02.21.
   14:00 - 16:00

   Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.11-12 Békés Gábor, Bisztray Márta: Területi egyensúly – a munkaerőpiac és az ingatlanárak kapcsolata Magyarországon  A dolgozat célja annak felderítése, hogy a területi egyensúlyi modell ...   Részletek »

  • KTI szeminárium – Simonovits András 02.28.

   2019.02.28.
   2019.02.28.
   14:00 - 16:00

   Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.11-12 Simonovits András: Hagymahántás közben: a rugalmas nyugdíjkorhatár modelljei Az öregedő társadalmak nyugdíjgondjainak megoldásában az egyik leghatékonyabb eszköz az átlagos nyugdíjkorhatár (az ún. korcentrum) emelése. Ehhez ...   Részletek »

  • KTI szeminárium – Cseh Ágnes 03.07.

   2019.03.07.
   2019.03.07.
   14:00 - 16:00

   Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.11-12 Cseh Ágnes: Organizing Time Banks: Lessons from Matching Markets társszerzők: T. Andersson, L. Ehlers, and A. Erlanson A time bank is a group of ...   Részletek »

 • Hírek

  • Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet teljesítményéről

   2018.09.12.

   Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet teljesítményéről Az MTA KRTK KTI a RePEc/IDEAS rangsorában, amely a világ közgazdaságtudományi tanszékeit és intézeteit rangsorolja publikációs teljesítményük alapján, ...   Részletek »

  • MTA KRTK állásfoglalás

   2018.06.20.

   Tisztelt Kollégák! Tudományos kutatóként, intézeti vezetőként egész életünkben a kutatói szabadság és felelősség elve vezetett bennünket. Meggyőződésünk, hogy a tudomány csak akkor érhet el ...   Részletek »

  • 2019. február 18.

   2019.02.18.

   Közgazdaságtan a neoliberalizmus után – S. Naidu, D. Rodrik, G. Zucman Economics After Neoliberalism SURESH NAIDU, DANI RODRIK, GABRIEL ZUCMAN Boston Review – February ...   Részletek »

  • 2019. február 11.

   2019.02.11.

   D. McCloskey interjúja – E. Wallach An Interview with Deidre McCloskey, Distinguished Professor Emerita of Economics and of History, UIC Eric Wallach February 10, ...   Részletek »

  • Az MTA KRTK Közalkalmazotti Tanácsának értesítése

   2019.02.10.

   Értesítés 2019. február 6-án az MTA KRTK Közalkalmazotti Tanácsa az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont intézeteinek valamennyi közalkalmazottjára kiterjedő elektronikus szavazást kezdeményezett az ...   Részletek »

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF program biztosítja
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2017. Minden jog fenntartva.