KTI szeminárium – Elelkes Zoltán : Kapcsolódó változatosság és diverzifikáció a hazai térségekben

2020.09.17. 14:00 - 16:00

Helyszín: Az előadást hibrid formában tartjuk meg : a személyes részvétel mellett (helyszín : KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., K13-K14 terem) zoomon keresztül is be lehet kapcsolódni. Az ehhez tartozó link külső érdeklődők számára a kti.titkarsag@krtk.mta.hu e-mail címen igényelhető és csütörtök délután válik elérhetővé.

Absztrakt:

A kapcsolódó gazdasági tevékenységek földrajzi koncentrációja befolyásolja a térségek számára elérhető gazdasági szerkezetek körét és így végső soron a térségek növekedését. Kevésbé tisztázott, hogy a külföldi tulajdonú vállalatok milyen strukturális szerepet játszanak a gazdasági tevékenységek kapcsolódó változatosságában és diverzifikációjában. Habilitációs előadásomban az erre az általános kérdésre vonatkozó kutatómunkám eredményeit foglalom össze. Ezek a kutatások a hazai kistérségek, illetve nagyvárosi településegyüttesek  1996 és 2012 közötti feldolgozóipari iparági szerkezetének, illetve külkereskedelmi termékszerkezetének kapcsolódó változatosságára és e szerkezet időbeli változására vonatkoznak. A KSH által hozzáférhetővé tett vállalati panel adatbázisra támaszkodtam, amely részletes információt ad a Magyarország területén működő, kettős könnyvitelt folytató vállalatokról. Az eredmények alapján egyrészt a külföldi tulajdonú vállalatok a hazaiakhoz viszonyítva kevésbé kapcsolódó iparágakat hoznak egy-egy térségbe. Másrészt, a külföldi és hazai vállalatok által külkereskedelemre termelt termékek egymáshoz kapcsolódó változatossága erősebb technológiai közelség esetén kedvez a hazai vállalatoknak. Végül a hazai térségekben az exportszerkezet stabilitásához különösen a hazai vállalatok által előállított kapcsolódó exporttermékek járulnak hozzá, míg az új exporttermékek megjelenését a külföldi és a hazai vállalatok exportja esetében is segíti a másik kapcsolódó termékeinek jelenléte

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.