Oktatás-gazdaságtan és Munkapiac

Kutatócsoport-vezető

Kutatók

Közreműködők

 

Hőnich Heléna

Kutatási terület leírása

A csoport kutatásai alapvetően a magyarországi oktatási rendszer (közoktatás, felsőoktatás, oktatásfinanszírozás) és munkapiaci folyamatok (foglalkoztatás, munkanélküliség, béralakulás) megértésére irányulnak, de kiterjednek az egészségügy, a nyugdíjrendszer, a regionális egyenlőtlenségek és a rejtett gazdaság területére is. Emellett a csoport tagjai részt vesznek a magyar oktatás- és foglalkoztatáspolitika értékelésében, és hazai, illetve nemzetközi szakértői feladatokat is végeznek. A csoport önálló, kétnyelvű working paper sorozatot ad ki, és 2000 óta megjelenteti a Munkaerőpiaci Tükör című átfogó munkapiaci évkönyvsorozatot is. Alapvetően a csoport erőfeszítéseinek köszönhetően alakult ki az Intézet számos harmonizált adatbázist magába foglaló adatbankja.

További információk

KÖZOKTATÁS TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE–ÉRTÉKELÉSE

2. A középfokú szakképző iskolák kínálati változásainak elemzése (SZAKK)

3. A tanárok allokációjának hatása az iskolai eredményességre (TMATCH)

4. Olvasási kompetenciák és a könyvekhez való hozzáférés: a települési és iskolai könyvtárak szerepe (KÖNYV)

5. Az óvodáztatás hatása a tanulói kompetenciákra és az óvodai ellátottság alakulása (OVI)

6. A roma fiatalok általános iskolai eredményessége és középiskolai továbbtanulása (ROMA)

7. A sajátos nevelési igényű fiatalok általános iskolai eredményessége és középiskolai továbbtanulása (SNI)

8. Az iskolák és osztályok tanulói összetételének hatása a tanulók egyéni teljesítményeire (SZEGR)

9. Tanulói kompetenciák és középiskolai továbbtanulás: a tartós szegénység hatása (KTOV)

10. A tanárok hatása a tanulói kompetenciák fejlődésére (TT)

11. Az iskolák eredményességének mérése a középfokú oktatásba jelentkezők kereslete alapján (KÖZÉP)

12. Helyi tanári munkaerőpiacok, az önkormányzatok költségvetési helyzete és a kompetenciamérési eredmények területi különbsége (ÖNK)

13. A TISZK-átalakulás hatása a tanulói teljesítményekre: bemeneti hozzáadottérték-mérés (TISZK)

14. Középiskolai és felsőfokú felvételi rendszerek matematikai optimalizálása (FERO)

15. Az elszámoltathatósági rendszerek elméleti háttere és nemzetközi tapasztalatai (ACC)

16. A tanárok teljesítményalapú bérezésének elmélete és nemzetközi tapasztalatai (TBER)

17. A tanulói eredményességhez kapcsolt iskolafinanszírozás elméleti háttere és nemzetközi tapasztalatai (FINER)

18. A szakfelügyelet és szaktanácsadás szerepe a minőságellenőrzésben és az oktatáspolitikai célok megvalósításában (SZFEL)

Egyéb adatok

A roma népesség társadalmi helyzete Magyarországon: születésszám, születéskori egészség, iskolázottság, foglalkoztatás és lakóhelyi szegregáció
Kiíró: NKFIH
Időtartam: 2015-2019
Projektvezető: Kertesi Gábor

Oktatási törzsindikátorok és mérési eredmények alapján készülő indikátorok rendszerének fejlesztése
TÁMOP 3.1.8—09/1-2010-0004
Iidőtartam: 2014-2015
Projektvezető: Varga Júlia

A közoktatás indikátorrendszere
Szerkesztette: Varga Júlia
MTA KRTK KTI
Budapest, 2015

Hogyan hatottak az oktatási intézményi változások a tanulói teljesítményekre nemzetközi összehasonlításban
Kiíró: OTKA
Időtartam: 2013-2015
Projektvezető: Varga Júlia

EdEN (Education Economics Network – Oktatásgazdaságtani Hálózat)
Horizon 2020 Twinning projekt
Időtartam: 2016-2018
Projektvezető: Horn Dániel

Az alacsony iskolázottság reprodukciója Magyarországon
Kiíró: OTKA
Időtartam: 2007-2011
Intézeti témavezető: Kertesi Gábor
További intézeti résztvevők: Kézdi Gábor

A közoktatás teljesítményének mérése-értékelése
Kiíró: NFÜ
Időtartam: 2008-2010
Intézeti témavezető: Kertesi Gábor
További intézeti résztvevők: Kézdi Gábor, Varga júlia, Hermann Zoltán, Horn Dániel, Surányi Éva

Eredményesség, esélyegyenlőség és termelékenység a közoktatásban nemzetközi összehasonlításban
Kiíró: OTKA
Időtartam: 2007-2010
Intézeti témavezető: Hermann Zoltán

Felsőoktatás-finanszírozási modellek és eszközök
Kiíró: OTKA
Időtartam: 2007-2010
Intézeti témavezető: Semjén András

A korai intézményes gyermekgondozás indokoltsága, az eltérő szakmai perspektívák egymáshoz való viszonya
Kiíró: MTA GSZT Titkársága
Időtartam: 2009
Intézeti témavezető: Kertesi Gábor
További intézeti résztvevők: Surányi Éva

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.