Szabó G. Gábor

tudományos főmunkatárs

Szabó G. Gábor

tudományos főmunkatárs

Elérhetőség

Telefonszám: 06 30 246 39 14

Kutatócsoport

Agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés

Publikációs lista

Rövid szakmai életrajz

Dr. Szabó G. Gábor (52 éves) kandidátus, az KRTK KTI tudományos főmunkatársa előtte 2001-2003 között tudományos munkatársa. 2001-ig a Kaposvári Egyetem ÁTK egyetemi adjunktusa, a szigorlati “Közgazdaságtan”, illetve a “Vertikális koordináció és integráció az élelmiszer-gazdaságban”c. tárgyak előadója és tantárgyfelelőse volt; valamint ugyanott doktori hallgatóknak “Szövetkezetelmélet”-et oktatott. Kandidátusi és Ph.D. fokozatot szerzett a Magyar Tudományos Akadémián 1997 februárjában. 2003-ban Akadémiai Ifjúsági díjat nyert el a “Szövetkezeti vertikális integráció fejlődése az élelmiszer-gazdaságban”című tanulmányával. 1998-2000 és 2005-2008 között Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesült.  Rendszeresen ad elő rangos hazai és nemzetközi konferenciákon, illetve publikál magyarul és angolul. 1991-től több OTKA, OKTK, illetve FKFP pályázatnak témavezetője, valamint számos hazai pályázat és több nemzetközi projekt (pl. „Support for Farmers‘ Cooperatives“: European Commission, DG Agriculture and Rural Development, 2011-2012;  “Analysis of the best ways for producer organisations (POs) to be formed, carry out their activities and be supported.”: European Commission és Arcadia International EEIG:Agri-2017-EVAL-07, 2017-2019) résztvevője volt. Főbb kutatási területei, projektjei: szövetkezetelmélet; koordinációs és integrációs mechanizmusok az élelmiszer-gazdaságban; termelői szervezetek interdiszciplináris elemzése, különös tekintettel az emberi tényezőre, illetve bizalomra. A „Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban” c. könyv (Agroinform Kiadó, Budapest, 2011) szerzője, illetve „A szövetkezés–együttműködés gazdasági és társadalmi akadályai, makro- és mikrogazdasági feltételei, valamint fejlesztési lehetőségei a magyar élelmiszer-gazdaságban” c. szerzője és társfőszerkesztője (Agroinform Kiadó, Budapest, 2017). Tagja 2 MTA bizottságnak, több hazai és külföldi tudományos testületnek (pl. MTA AKB 2014-től, MTA Körforgásos Gazdaság Osztályközi Állandó Bizottsága 2018-tól, MAKE, MTA Marketing Bizottság Agrármarketing és Árutechnológiai Albizottsága, EAAE). Kártyabűvész, személyes

 

Önéletrajz

Vissza a Kutatók oldalra

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.