2019

2018

Bálint Éva Hazai folyóiratcikkek 2018 Kiadvány letöltése

Hazai folyóiratcikkek 2018 Bálint Éva

Varga, JA készségek és az oktatás követelményrendszere a tudásalapú társadalomban MAGYAR TUDOMÁNY 179 : 1 pp. 69-76. , 8 p. (2018)

Tóth, I J ; Hajdu, MA korrupció mérési lehetőségei – lehetséges objektív indikátorok bemutatása egy magyar példa alapján MAGYAR TUDOMÁNY 179 : 4 pp. 507-528. , 22 p. (2018)

Soós, K AA nagy recesszió és annak kezelése Amerikában: Ben S. Bernanke: Volt merszünk cselekedni. Emlékirat egy válságról és utóéletéről : Napvilág Kiadó, 2017 KÜLGAZDASÁG 62 : 1-2 pp. 64-77. , 14 p. (2018)

Bihary, Zs ; Csóka, P ; Kondor, GA részvénytartás spektrális kockázata hosszú távon KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 7-8 pp. 687-700. , 14 p. (2018)

Gyurkovics, János ; Juhász, SándorA szegedi biotechnológiai vállalkozások tudáshálózata – a Biopolisz jelene TÉR ÉS TÁRSADALOM 32 : 4 pp. 167-184. , 18 p. (2018)

Csanádi, M ; Gyuris, FÁtalakuló pártállam és egyenlőtlen túlfűtöttség Kínában a globális válság idején TÉR ÉS TÁRSADALOM 32 : 1 pp. 50-75. , 26 p. (2018)

Nemes, GA társadalmi innováció és integrált vidékfejlesztés – két jó gyakorlat ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 15 : 3 pp. 69-78. , 10 p. (2018)

Madarász, AA „túl elméleti” tőzsdeügynök: David Ricardo és az Alapelvek kétszáz éve KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 5 pp. 449-483. , 35 p. (2018)

Csóka, PAz adósságelengedés modellezése kooperatív játékelmélettel KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 7-8 pp. 768-779. , 12 p. (2018)

Antalóczy, K ; Sass, MAz ördög a részletekben rejlik – egy hibrid típusú vállalt nemzetköziesedése KÜLGAZDASÁG 62 : 5-6 pp. 34-61. , 28 p. (2018)

Takács, O ; Vincze, JBérelőrejelzések – prediktorok és tanulságok KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 6 pp. 592-618. , 27 p. (2018)

Laki, MBorvendég Zsuzsanna: Az „impexek” kora. Külkereskedelmi fedéssel folytatott pénzkivonás a „népgazdaságból” a Kádár-rendszer idején az állambiztonsági iratok tükrében: Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, 2017 KÜLGAZDASÁG 62 : 5-6 pp. 83-89. , 7 p. (2018)

Valentiny, P

Coase-kép másképp: középpontban a közszolgáltatások KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 4 pp. 346-381. , 36 p. (2018)

Biró, P ; Remport, Á ; Mihály, S ; Illésy, L ; Nemes, BÉlődonoros vesecsereprogramok Európában. Hol tart Magyarország? Összefoglaló tanulmány az ENCKEP (European Network for Collaboration on Kidney Exchange Programmes) COST Action eddigi eredményei alapján ORVOSI HETILAP 159 : 46 pp. 1905-1912. , 8 p. (2018)

Muraközy, BGépi tanulás, predikció és okság a közgazdaság-tudományban MAGYAR TUDOMÁNY 179 : 7 pp. 1027-1037. , 11 p. (2018)

Simonovits, AndrásHogyan értékelte alá a tb-nyugdíj „optimális” szintjét Feldstein 1985-ben? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 1 pp. 66-73. , 8 p. (2018)

Simonovits, AHogyan tervezzük a nyugdíjjáradék-függvényt, ha a halandóság a kereset csökkenő függvénye? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 7-8 pp. 831-846. , 16 p. (2018)

Soós, K AKeresetek és képzettségi prémium a külföldi tulajdonú, exportáló feldolgozóipari vállalatoknál Magyarországon KÜLGAZDASÁG 62 : 5-6 pp. 3-33. , 31 p. (2018)

Madarász, AKét lexikoncikk a kapitalizmusról: Sombart zsidó pénzkölcsönzői és Schumpeter teremtő rombolása KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 19 : 72 pp. 69-95. , 27 p. (2018)

Laki, MKockázatok és mellékhatások: Kornai János: Látlelet. Tanulmányok a magyar állapotokról. HVG, Budapest, 2017. 232 oldal, 3900 Ft BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 30 : 1 pp. 3-8. , 6 p. (2018)

Laki, MKornai János a kapitalizmusról, 1953-1989 KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 19 : 72 pp. 117-136. , 20 p. (2018)

Simonovits, A: Körkérdés a bérfelzárkóztatás határairól: modellek a jövőnek KÜLGAZDASÁG 62 : 9-10 pp. 86-91. , 6 p. (2018)

Oblath, GKörkérdés a bérfelzárkóztatás határairól: ellentmondó béradatok, prociklikus bérfelzárkóztatás KÜLGAZDASÁG 62 : 9-10 pp. 61-70. , 10 p. (2018)

Antalóczy, K ; Sass, MKörkérdés a bérfelzárkóztatás határairól: az ipar 4.0 közbeszól KÜLGAZDASÁG 62 : 9-10 pp. 4-10. , 7 p. (2018)

Simonovits, AMerevség és rugalmasság a magyar nyugdíjrendszerben SZIGMA 49 : 1-2 pp. 1-10. , 10 p. (2018)

Simonovits, AMiért kell a nyugdíj-valorizálást és -indexálást pontrendszerrel felváltani? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 9 pp. 903-922. , 20 p. (2018)

Simonovits, AMit tanultam Kornai Jánostól? KÖZ-GAZDASÁG 13 : 1 pp. 67-73. , 7 p. (2018)

Fazekas, KNem-kognitív készségek hiánya a munkaerőpiacon MAGYAR TUDOMÁNY 179 : 1 pp. 24-36. , 13 p. (2018)

Vincze, JSzubsztantív vagy ökológiai racionalitás? A pénzillúzió esete KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 11 pp. 1097-1114. , 18 p. (2018)

Laki, MVoszka Éva: Az állami tulajdon pillanatai: Gazdaságtörténeti és tudománytörténeti nézőpontok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2018, 406 o. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 11 pp. 1191-1200. , 10 p. (2018)

2018 Bálint Éva International journal articles 2018 Kiadvány letöltése

2018 International journal articles 2018 Bálint Éva

Fleiner, TA Note on Restricted List Edge-Colourings COMBINATORICA 38 : 5 pp. 1265-1267. , 3 p. (2018)

Baráth, L ; Fertő, I ; Bojnec, Š: Are farms in less favored areas less efficient? AGRICULTURAL ECONOMICS 49 : 1 pp. 3-12. , 10 p. (2018)

Bojnec, S ; Fertő, IAssessing and understanding the drivers of farm income risk: evidence from Slovenia NEW MEDIT 17 : 3 pp. 23-35. , 13 p. (2018)

Mesic, Ž ; Molnár, A ; Cerjak, M: Assessment of traditional food supply chain performance using triadic approach: the role of relationships quality SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-AN INTERNATIONAL JOURNAL 23 : 5 pp. 396-411. , 16 p. (2018)

Kóczy, Á L ; Sziklai, B Bounds on Malapportionment OPERATIONS RESEARCH LETTERS 46 : 3 pp. 324-328. , 5 p. (2018)

Biró, P ; Haase-Kromwijk, B ; Andersson, T ; Ásgeirsson, E I ; Baltesová, T ; Boletis, I ; Bolotinha, C ; Bond, G ; Böhmig, G ; Burnapp, L et al.: Building kidney exchange programmes in Europe – an overview of exchange practice and activities TRANSPLANTATION – : – pp. 1-32. , 32 p. (2018)

Lovász, A ; Szabó-Morvai, ÁChildcare availability and maternal labor supply in a setting of high potential impact EMPIRICAL ECONOMICS x pp. 1-39. , 39 p. (2018)

Hajdu, M ; Pápay, B ; Szántó, Z ; Tóth, I JContent analysis of corruption coverage: Cross-national differences and commonalities EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION 33 : 1 pp. 7-21. , 15 p. (2018)

Juhász, S ; Lengyel, BCreation and persistence of ties in cluster knowledge networks JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY 18 : 6 pp. 1203-1226. , 24 p. (2018)

Péter, Csóka ; P, Jean-Jacques Herings Decentralized Clearing in Financial Networks MANAGEMENT SCIENCE 64 : 10 pp. 4681-4699. , 19 p. (2018)

Kiss, H J ; Selei, ADo streaks matter in multiple-choice tests? EDUCATION ECONOMICS 26 : 2 pp. 179-193. , 15 p. (2018)

Bojnec, S ; Fertő, IDrivers of the duration of comparative advantage in the European Union’s agri-food exports AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA 64 : 2 pp. 51-60. , 10 p. (2018)

Bojnec, Š ; Fertő, IEconomic crisis and the fragility of comparative advantage in European agriculture GERMAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS 67 : 3 pp. 147-159. , 13 p. (2018)

Elek, P ; Köllő, JEliciting permanent and transitory undeclared work from matched administrative and survey data EMPIRICA X : X p. X (2018)

Bojnec, Š ; Fertő, IGlobalization and Outward Foreign Direct Investment EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE 54 : 1 pp. 88-99. , 12 p. (2018)

Karsai, JGovernment venture capital in central and eastern Europe VENTURE CAPITAL 20 : 1 pp. 73-102. , 30 p. (2018)

Békés, G ; Harasztosi, P: Grid and shake: spatial aggregation and the robustness of regionally estimated elasticities ANNALS OF REGIONAL SCIENCE 60 : 1 pp. 143-170. , 28 p. (2018)

Bakucs, L Z ; Fertő, I ; Varga, Á ; Benedek, ZsImpact of European Union development subsidies on Hungarian regions EUROPEAN PLANNING STUDIES 26 : 6 pp. 1121-1136. , 16 p. (2018)

Vígh, E ; Fertő, I ; Fogarasi, JImpacts of climate on technical efficiency in the Hungarian arable sector STUDIES IN AGRICULTURAL ECONOMICS 120 : 1 pp. 41-46. , 6 p. (2018)

Hajdu, T ; Kertesi, G ; Kézdi, GInter-ethnic friendship and hostility between Roma and non-Roma students in Hungary: the role of exposure and academic achievement B E JOURNAL OF ECONOMIC ANALYSIS & POLICY 0 : 0 pp. —. (2018)

Hajdu, G ; Hajdu, TIntra-couple income distribution and subjective well-being: the moderating effect of gender norms EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW 34 : 2 pp. 138-156. , 19 p. (2018)

Bisztray, M ; Koren, M ; Szeidl, ALearning to import from your peers JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS 115 pp. 242-258. , 17 p. (2018)

Király, B ; Simonovits, ALearning to save in a voluntary pension system: toward an agent-based model JOURNAL OF ECONOMIC INTERACTION AND COORDINATION X : X p. X , 25 p. (2018)

Ashwin, A ; Cseh, Á ; Groß, M ; Manlove, D F ; Jannik, M Matchings with Lower Quotas: Algorithms and Complexity ALGORITHMICA 80 : 1 pp. 185-208. , 24 p. (2018)

Segal-Halevi, E ; Sziklai, BMonotonicity and competitive equilibrium in cake-cutting ECONOMIC THEORY x pp. 1-39. , 39 p. (2018)

Benedek, Zs ; Fertő, I ; Molnár, AOff to market: but which one?: Understanding the participation of small-scale farmers in short food supply chains – a Hungarian case study AGRICULTURE AND HUMAN VALUES 35 : 2 pp. 383-398. , 16 p. (2018)

Atay, A ; Solymosi, TOn bargaining sets of supplier-firm-buyer games ECONOMICS LETTERS 167 pp. 99-103. , 5 p. (2018)

Csercsik, D ; Kiss, H JOptimal Payments to Connected Depositors in Turbulent Times: a Markov Chain Approach COMPLEXITY 2018 Paper: 9434608 , 14 p. (2018)

Gyetvai, M ; Ágoston, KCOptimization of transition rules in a Bonus-Malus system ELECTRONIC NOTES IN DISCRETE MATHEMATICS 69 pp. 5-12. , 8 p. (2018)

Kiss, H J ; Rodriguez-Lara, I ; Rosa-Garcia, A Panic bank runs ECONOMICS LETTERS 162 pp. 146-149. , 4 p. (2018)

Cseh, Á ; Kavitha, T: Popular edges and dominant matchings MATHEMATICAL PROGRAMMING 172 : 1-2 pp. 209-229. , 20 p. (2018)

Csóka, P ; Hevér, J: Portfolio valuation under liquidity constraints with permanent price impact FINANCE RESEARCH LETTERS 26 pp. 235-241. , 7 p. (2018)

Csáfordi, Zs ; Lőrincz, L ; Lengyel, B ; Kiss, K MProductivity spillovers through labor flows: productivity gap, multinational experience and industry relatedness JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER IN PRESS p. IN PRESS (2018)

Segal-Halevi, E ; Sziklai, BResource-monotonicity and population-monotonicity in connected cake-cutting MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES 95 pp. 19-30. , 12 p. (2018)

Kalotay, K ; Éltető, A ; Sass, M ; Weiner, Cs ; Tanaka, H: Russian capital in the Visegrad countries (ヴィシェグラード諸国におけるロシア資本) ROSHIA YŪRASHIA NO KEIZAI TO SHAKAI / RUSSIAN EURASIAN ECONOMY AND SOCIETY 2018 : 1028 pp. 16-27. , 12 p. (2018)

Hajdu, T ; Hajdu, GSmoking ban and health at birth: evidence from Hungary ECONOMICS AND HUMAN BIOLOGY 30 pp. 37-47. , 11 p. (2018)

Ágoston, K Cs ; Biró, P ; Szántó, RStable project allocation under distributional constraints OPERATIONS RESEARCH PERSPECTIVES 5 pp. 59-68. , 10 p. (2018)

Fertő, I ; Szerb, A BThe duration of the Hungarian maize exports BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 24 : 3 pp. 352-359. , 8 p. (2018)

Zsolt, Darvas ; Guntram, B. Wolff: The EU’s Multiannual Financial Framework and some implications for CESEE countries FOCUS ON EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION 18 : Q3 pp. 77-86. , 10 p. (2018)

Scheiring, G ; Stefler, D ; Irdam, D ; Fazekas, M ; Azarova, A ; Kolesnikova, I ; Köllő, J ; Popov, V ; Szelenyi, I ; Marmot, M et al.: The gendered effects of foreign investment and prolonged state ownership on mortality in Hungary: an indirect demographic, retrospective cohort study LANCET GLOBAL HEALTH 6 : 1 pp. e95-e102. , 8 p. (2018)

Semjén, A ; Le, M ; Hermann, ZThe Goals and Consequences of the Centralization of Public Education in Hungary ACTA EDUCATIONIS GENERALIS 8 : 3 pp. 9-34. , 26 p. (2018)

Sass, M ; Gál, Z ; Juhász, B: The impact of FDI on host countries: the analysis of selected service industries in the Visegrad countries POST-COMMUNIST ECONOMIES 30 : 5 pp. 652-674. , 23 p. (2018)

Békés, G ; Muraközy, BThe ladder of internationalization modes: evidence from European firms REVIEW OF WORLD ECONOMICS 154 : 3 pp. 455-491. , 37 p. (2018)

Biró, P ; Kern, W ; Paulusma, D ; Wojuteczky, P The stable fixtures problem with payments GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR 108 : 2018 pp. 245-268. , 24 p. (2018)

Cseh, Á ; Irwing, R W ; Manlove, D F: The Stable Roommates problem with short lists THEORY OF COMPUTING SYSTEMS Online First p. X , 22 p. (2018)

Schiltz, F ; Masci, C ; Agasisti, T ; Horn, DUsing regression tree ensembles to model interaction effects: a graphical approach APPLIED ECONOMICS 50 : 58 pp. 6341-6354. , 14 p. (2018)

Horn, D ; Kiss, H JWhich preferences associate with school performance? Lessons from an exploratory study with university students PLOS ONE 13 : 2 pp. 1-32. , 32 p. (2018)

Vonnák, DzsWhy do firms default on their foreign currency loans?: the case of Hungary JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE 86 pp. 207-222. , 16 p. (2018)

2019

2018

2017

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2017 Fazekas Károly, Szabó-Morvai Ágnes

Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával 2000-ben indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy területét részletesen elemző Munkaerőpiaci Tükör című évkönyvsorozatot. A kötetek tartalmának összeállítása során arra törekedtünk, hogy az  államigazgatásban dolgozó szakemberek, a foglalkoztatási szolgálat szervezeteiben, az önkormányzatokban, a civil szervezetekben, a közigazgatási hivatalokban, az oktatási intézményekben és a kutatóintézetekben dolgozó kollégák, az írott és elektronikus sajtó munkatársai napi munkájukban jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a magyarországi munkapiaccal foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások friss eredményeiről. Megőrizve a sorozat szerkesztőinek korábbi gyakorlatát, idén is kiválasztottunk egy területet, amelyet különösen fontosnak tartottunk a magyarországi munkapiaci folyamatok megértése, a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szempontjából. A szerkesztőbizottság döntése alapján az idei Közelkép a nők munkaerőpiaci helyzetét tárgyalja.

Tartalom

A könyv letölthető
egy file-ként pdf-ben
vagy fejezetenként:

Borító
Címnegyed és tartalom
Előszó
A magyarországi munkapiac 2017-ben (Bakó Tamás & Lakatos Judit)
Közelkép: Nők a munkaerőpiacon
Bevezető (Szabó-Morvai Ágnes)
1. Nők a munkaerőpiacon. Problémafelvetés, szakirodalmi áttekintés (Varga Júlia)
2. Nők a hazai munkaerőpiacon. Historikus adatsorok és trendek az elmúlt tíz évben
2.1. Aktivitás, foglalkoztatás, munkanélküliség és bérek (Köllő János)
2.2. Van-e üvegplafon Magyarországon? Nemek közötti bérkülönbség az iskolai végzettség függvényében (Adamecz-Völgyi Anna)
2.3. Női és férfi vezetők (Nagy Beáta & Sebők Anna)
K2.1. Nők a tudományban – az európai és magyarországi helyzet (Paksi Veronika & Groó Dóra)
3. A női munkaerő helyzete az EU-ban és Magyarországon
3.1. Női foglalkoztatottság posztszocialista EU-tagországokban (Samu Flóra, Scharle Ágota & Csillag Márton)
3.2. Jövedelemegyenlőtlenség Európában – nők, férfiak és párok (Cseres-Gergely Zsombor)
3.3. Nők foglalkoztatási helyzetére ható szakpolitikák Európában (Kálmán Judit)
4. Emberi tőke, I. rész. Születés, kisgyermekkor
4.1. Bevezetés (Szabó-Morvai Ágnes)
4.2. Kisgyermekkori sokkok szerepe a nemi egyenlőtlenségek alakulásában (Szabó-Morvai Ágnes)
4.3. Sokkok hatása a születési kimenetekre (Adamecz-Völgyi Anna, Bárdits Anna, Kertesi Gábor & Szabó-Morvai Ágnes)
5. Emberi tőke, II. rész. Tesztpontszám és iskolai teljesítmény
5.1. A női–férfi iskolázottsági különbségek átalakulása (Varga Júlia)
5.2. Nemek szerinti tesztpontszám-különbségek nemzetközi összehasonlításban (Hermann Zoltán)
5.3. Lányok a magyar középfokú szakképzésben (Csillag Márton, Greskovics Bori & Molnár Tamás)
5.4. Horizontális nemi szegregáció a felsőoktatásban – STEM-jelentkezések (Koen Declercq & Varga Júlia)
6. Emberi tőke, III. rész. A nem kognitív jellemzők szerepe
6.1. A nem kognitív készségek felértékelődésének hatása a nők munkaerőpiaci helyzetére (Fazekas Károly)
K6.1. A személyiségjegyek időbeli stabilitásának nemek közti eltérései (Kiss Hubert János & Szabó-Morvai Ágnes)
6.2. Nemek közötti preferenciakülönbségek a szakirodalomban (Drucker Luca Flóra, Horn Dániel & Kiss Hubert János)
K6.2. Nemek közötti különbségek a kognitív képességek munkahelyi használatában (Pető Rita & Reizer Balázs)
K6.3. Motiváció, visszajelzés hatása (Lovász Anna & Szabó-Morvai Ágnes)
7. Emberi tőke, IV. rész. Egészség és munkapiaci aktivitás a nők körében (Bíró Anikó, Branyiczki Réka & Elek Péter)
8. Házasság, gyermekvállalás
8.1. A tinédzserkori gyermekvállalás hatása (Adamecz-Völgyi Anna)
8.2. Bölcsőde, óvoda hatása a női munkakínálatra (Szabó-Morvai Ágnes & Lovász Anna)
K8.1. A bölcsődei férőhelyek alakulása (Scharle Ágota)
8.3. Karrier gyermekvállalás előtt és után (Lovász Anna, Ewa Cukrowska-Torzewska & Szabó-Morvai Ágnes)
8.4. A gyermekvállalás szerepe a női–férfi bérkülönbség alakulásában (Lovász Anna & Ewa Cukrowska-Torzewska)
K8.2. A Magyar Születési Kohorszvizsgálat által nyújtott lehetőségek (Kapitány Balázs & Veroszta Zsuzsanna)
9. Háztartási munkamegosztás (Szabó-Morvai Ágnes)
K9.1. A munka – magánélet közötti átszivárgások (Nagy Beáta, Király Gábor & Radó Márta)
10. Klasszikus munkapiaci diszkrimináció (Lovász Anna & Simonovits Bori)
K10.1. A diszkrimináció alakulása 1995 és 2016 között (Kőrösi Gábor)
11. Intézményi környezet
11.1. A nők foglalkoztatására ható jogszabályi környezet változása (Makó Ágnes)
11.2. Rugalmas foglalkoztatási formák és egyéb családbarát intézkedések a magyar vállalatok körében (Tóth István János, Hajdu Miklós & Makó Ágnes)
11.3. A gyermekgondozási szabadság láthatatlan feltételei – a munkáltató szerepe (Fodor Éva & Christy Glass)
11.4. A közfoglalkoztatásban dolgozó nők főbb jellemzői (Busch Irén & Lakatos Judit)
12. A Nők40 program dilemmái (Simonovits András & Tir Melinda)
A munkapiaci szakpolitika eszközei (2017. június – 2018. május) (Hajdu Miklós, Makó Ágnes, Nábelek Fruzsina & Nyírő Zsanna)
Statisztikai adatok
Munkapiaci kutatások. Válogatott bibliográfia (Bálint Éva)
Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke
Munkaerőpiaci Zsebtükör (külön füzetben)

2018

 • Események

  • KTI szeminárium – Bakó Tamás 05.23.

   2019.05.23.
   2019.05.23.
   14:00 - 16:00

   Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.11-12 Célzott K&F adókedvezmény hatása termékpiaci verseny esetén A legtöbb országban az adótörvények lehetőséget biztosítanak a cégek számára, hogy k&f tevékenységükhöz kapcsolódóan adóalap-kedvezményt, és adott esetben ...   Részletek »

  • KTI szeminárium – Neszveda Gábor (Corvinus) – 2019. május 30.

   2019.05.30.
   2019.05.30.
   14:00 - 16:00

   Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. földszinti K11-12. sz. előadóterem Neszveda Gábor (Corvinus) Aspiration Level, Probability of Success, and Stock Returns: An Empirical Test The probability of achieving the aspiration level, i.e., the probability ...   Részletek »

 • Hírek

  • Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet teljesítményéről

   2018.09.12.

   Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet teljesítményéről Az MTA KRTK KTI a RePEc/IDEAS rangsorában, amely a világ közgazdaságtudományi tanszékeit és intézeteit rangsorolja publikációs teljesítményük alapján, ...   Részletek »

  • MTA KRTK állásfoglalás

   2018.06.20.

   Tisztelt Kollégák! Tudományos kutatóként, intézeti vezetőként egész életünkben a kutatói szabadság és felelősség elve vezetett bennünket. Meggyőződésünk, hogy a tudomány csak akkor érhet el ...   Részletek »

  • 2019. május 20.

   2019.05.20.

   Hogyan jött létre alacsony inflációs világunk – M. WolfHow our low inflation world was madeMartin WolfMay 7, 2019 – Financial Times    Miért van ...   Részletek »

  • Sass Magdolna előadása a Pécsi Tudományegyetemen

   2019.05.14.

   Sass Magdolna tudományos főmunkatárs Poszt-szocialista multinacionális vállalatok címmel tartott előadást a Pécsi Tudományegyetem, a Regionális Innováció- és Vállalkozáskutató Központ (Regional Innovation and Entrepreneurship Research ...   Részletek »

  • Lengyel Balázs a Fiatal Kutatók Akadémiájának alapító tagja

   2019.05.10.

   A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 2019. március 21-i ülésén jóváhagyólag tudomásul vette a Fiatal Kutatók Akadémiája polgári jogi társulás létrejöttét. Lengyel Balázs tudományos főmunkatársat ...   Részletek »

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF program biztosítja
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2017. Minden jog fenntartva.