2018

Bálint Éva Hazai folyóiratcikkek 2018 Hazai folyóiratcikkek Kiadvány letöltése

Hazai folyóiratcikkek 2018 Bálint Éva

Varga, JA készségek és az oktatás követelményrendszere a tudásalapú társadalomban MAGYAR TUDOMÁNY 179 : 1 pp. 69-76. , 8 p. (2018)

Tóth, I J ; Hajdu, MA korrupció mérési lehetőségei – lehetséges objektív indikátorok bemutatása egy magyar példa alapján MAGYAR TUDOMÁNY 179 : 4 pp. 507-528. , 22 p. (2018)

Soós, K AA nagy recesszió és annak kezelése Amerikában: Ben S. Bernanke: Volt merszünk cselekedni. Emlékirat egy válságról és utóéletéről : Napvilág Kiadó, 2017 KÜLGAZDASÁG 62 : 1-2 pp. 64-77. , 14 p. (2018)

Bihary, Zs ; Csóka, P ; Kondor, GA részvénytartás spektrális kockázata hosszú távon KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 7-8 pp. 687-700. , 14 p. (2018)

Gyurkovics, János ; Juhász, SándorA szegedi biotechnológiai vállalkozások tudáshálózata – a Biopolisz jelene TÉR ÉS TÁRSADALOM 32 : 4 pp. 167-184. , 18 p. (2018)

Csanádi, M ; Gyuris, FÁtalakuló pártállam és egyenlőtlen túlfűtöttség Kínában a globális válság idején TÉR ÉS TÁRSADALOM 32 : 1 pp. 50-75. , 26 p. (2018)

Nemes, GA társadalmi innováció és integrált vidékfejlesztés – két jó gyakorlat ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 15 : 3 pp. 69-78. , 10 p. (2018)

Madarász, AA „túl elméleti” tőzsdeügynök: David Ricardo és az Alapelvek kétszáz éve KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 5 pp. 449-483. , 35 p. (2018)

Csóka, PAz adósságelengedés modellezése kooperatív játékelmélettel KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 7-8 pp. 768-779. , 12 p. (2018)

Antalóczy, K ; Sass, MAz ördög a részletekben rejlik – egy hibrid típusú vállalt nemzetköziesedése KÜLGAZDASÁG 62 : 5-6 pp. 34-61. , 28 p. (2018)

Takács, O ; Vincze, JBérelőrejelzések – prediktorok és tanulságok KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 6 pp. 592-618. , 27 p. (2018)

Laki, MBorvendég Zsuzsanna: Az „impexek” kora. Külkereskedelmi fedéssel folytatott pénzkivonás a „népgazdaságból” a Kádár-rendszer idején az állambiztonsági iratok tükrében: Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, 2017 KÜLGAZDASÁG 62 : 5-6 pp. 83-89. , 7 p. (2018)

Valentiny, P

Coase-kép másképp: középpontban a közszolgáltatások KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 4 pp. 346-381. , 36 p. (2018)

Biró, P ; Remport, Á ; Mihály, S ; Illésy, L ; Nemes, BÉlődonoros vesecsereprogramok Európában. Hol tart Magyarország? Összefoglaló tanulmány az ENCKEP (European Network for Collaboration on Kidney Exchange Programmes) COST Action eddigi eredményei alapján ORVOSI HETILAP 159 : 46 pp. 1905-1912. , 8 p. (2018)

Muraközy, BGépi tanulás, predikció és okság a közgazdaság-tudományban MAGYAR TUDOMÁNY 179 : 7 pp. 1027-1037. , 11 p. (2018)

Simonovits, AndrásHogyan értékelte alá a tb-nyugdíj „optimális” szintjét Feldstein 1985-ben? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 1 pp. 66-73. , 8 p. (2018)

Simonovits, AHogyan tervezzük a nyugdíjjáradék-függvényt, ha a halandóság a kereset csökkenő függvénye? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 7-8 pp. 831-846. , 16 p. (2018)

Soós, K AKeresetek és képzettségi prémium a külföldi tulajdonú, exportáló feldolgozóipari vállalatoknál Magyarországon KÜLGAZDASÁG 62 : 5-6 pp. 3-33. , 31 p. (2018)

Madarász, AKét lexikoncikk a kapitalizmusról: Sombart zsidó pénzkölcsönzői és Schumpeter teremtő rombolása KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 19 : 72 pp. 69-95. , 27 p. (2018)

Laki, MKockázatok és mellékhatások: Kornai János: Látlelet. Tanulmányok a magyar állapotokról. HVG, Budapest, 2017. 232 oldal, 3900 Ft BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 30 : 1 pp. 3-8. , 6 p. (2018)

Laki, MKornai János a kapitalizmusról, 1953-1989 KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 19 : 72 pp. 117-136. , 20 p. (2018)

Simonovits, A: Körkérdés a bérfelzárkóztatás határairól: modellek a jövőnek KÜLGAZDASÁG 62 : 9-10 pp. 86-91. , 6 p. (2018)

Oblath, GKörkérdés a bérfelzárkóztatás határairól: ellentmondó béradatok, prociklikus bérfelzárkóztatás KÜLGAZDASÁG 62 : 9-10 pp. 61-70. , 10 p. (2018)

Antalóczy, K ; Sass, MKörkérdés a bérfelzárkóztatás határairól: az ipar 4.0 közbeszól KÜLGAZDASÁG 62 : 9-10 pp. 4-10. , 7 p. (2018)

Simonovits, AMerevség és rugalmasság a magyar nyugdíjrendszerben SZIGMA 49 : 1-2 pp. 1-10. , 10 p. (2018)

Simonovits, AMiért kell a nyugdíj-valorizálást és -indexálást pontrendszerrel felváltani? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 9 pp. 903-922. , 20 p. (2018)

Simonovits, AMit tanultam Kornai Jánostól? KÖZ-GAZDASÁG 13 : 1 pp. 67-73. , 7 p. (2018)

Fazekas, KNem-kognitív készségek hiánya a munkaerőpiacon MAGYAR TUDOMÁNY 179 : 1 pp. 24-36. , 13 p. (2018)

Vincze, JSzubsztantív vagy ökológiai racionalitás? A pénzillúzió esete KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 11 pp. 1097-1114. , 18 p. (2018)

Laki, MVoszka Éva: Az állami tulajdon pillanatai: Gazdaságtörténeti és tudománytörténeti nézőpontok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2018, 406 o. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 65 : 11 pp. 1191-1200. , 10 p. (2018)

2017

2017/4 Hazai folyóiratcikkek 2017/4 Hazai folyóiratcikkek Kiadvány letöltése

2017/4 Hazai folyóiratcikkek 2017/4

Bakucs Lajos Zoltán, Benedek Zsófia, Kiss Veronika: A magyar háztartások élelmiszer-fogyasztásának alakulása a 2007 és 2009 közötti pénzügyi válság tükrében. Statisztikai Szemle 95. évf. 10. sz. 2017. pp. 1023-1035.

Burgerné Gimes Anna: Kis és nagy gazdaságok Magyarországon – integrációs kapcsolatok: történeti áttekintés. Gazdálkodás 61. évf. 5. sz. 2017. pp. 381-397.

Czeglédi Tibor, Simonovits András, Szabó Endre, Tir Melinda: What has been wrong with the retirement rules in Hungary? Acta Oeconomica Vol. 67. No. 3. 2017. pp. 359-387.

Csóka Péter: Az arányos csődszabály karakterizációja körbetartozások esetén. Közgazdasági Szemle 64. évf. 9. sz. 2017. pp. 930-942.

Karsai Judit: Az állam kockázatitőke-piaci részvételének átláthatósága Magyarországon. Közgazdasági Szemle 64. évf. 12. sz. 2017. pp. 1316-1342.

Kónya István: A magyar növekedésről – egy régimódi megközelítés. Közgazdasági Szemle 64. évf. 9. sz. 2017. pp. 915-929.

Laki Mihály: A trafikpiac folytatódó átalakítása 2014 és 2017 között: (Esettanulmány – kiterjesztett kutatás). Külgazdaság 61. évf. 7-8. sz. 2017. pp. 46-73.

Muraközy Balázs, Reizer Balázs: A magyar vállalati adózás heterogenitása. Közgazdasági Szemle 64. évf. 12. sz. 2017. pp. 1233-1264.

Vincze János: Információ és tudás: a big data egyes hatásai a közgazdaságtanra. Közgazdasági Szemle 64. évf. 11. sz. 2017. pp. 1148-1159.

 • Események

  • KTI szeminárium – Marc Kaufmann (CEU) 10.17.

   2019.10.17.
   2019.10.17.
   14:00 - 16:00

   Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K011-12-es előadóterem Marc Kaufmann (CEU) Excuse-Driven Present Bias Abstract: In a laboratory experiment, we test the hypothesis that people behave in more present-biased ways when they ...   Részletek »

  • KTI szeminárium – Hajdu Tamás 10.24

   2019.10.24.
   2019.10.24.
   14:00 - 16:00

   Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K011-12-es előadóterem Hajdu Tamás (MTA KRTK KTI) – Hajdu Gábor (MTA TK SZI) A klímaváltozás és hőmérsékleti sokkok hatása a fogantatási rátára   Tanulmányunkban a hőmérséklet ...   Részletek »

  • KTI szeminárium / Lengyel Balázs 11.11.

   2019.11.11.
   2019.11.11.
   14:00 - 16:00

   Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K011-12-es előadóterem Inequality is rising where social network segregation interacts with urban topology Gergő Tóth, Johannes Wachs, Riccardo Di Clemente, Ákos Jakobi, Bence Ságvári, János Kertész ...   Részletek »

 • Hírek

  • Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet teljesítményéről

   2018.09.12.

   Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet teljesítményéről Az MTA KRTK KTI a RePEc/IDEAS rangsorában, amely a világ közgazdaságtudományi tanszékeit és intézeteit rangsorolja publikációs teljesítményük alapján, ...   Részletek »

  • MTA KRTK állásfoglalás

   2018.06.20.

   Tisztelt Kollégák! Tudományos kutatóként, intézeti vezetőként egész életünkben a kutatói szabadság és felelősség elve vezetett bennünket. Meggyőződésünk, hogy a tudomány csak akkor érhet el ...   Részletek »

  • 2019. október 15.

   2019.10.15.

   A 2019. évi közgazdasági Nobel-díjat Abhijit Banerjee, Esther Duflo és Michael Kremer kapta – a Bizottság közleménye, a részletes bemutatás és A. Tabarrok írása ...   Részletek »

  • 2019. október 7.

   2019.10.07.

   Hogyan gondoljuk újra a kapitalizmust – S. Johnson How to Rethink Capitalism Simon Johnson Oct 1, 2019 – Project Syndicate Mély recessziók, nagy bevándorlási ...   Részletek »

  • Fazekas Károly publicisztikája az Élet és Irodalomban

   2019.10.04.

   Fazekas Károly:  Harag, Alkibiadész, Akadémia Élet és Irodalom / PUBLICISZTIKA – LXIII. évfolyam, 40. szám, 2019. október 4. “Ez az első hónap, amit emeritus ...   Részletek »

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2019. Minden jog fenntartva.